Representanter från White arkitekter AB var på plats på Westerlundska gymnasiet under tisdagen för ett studiebesök och för ett första möte med representanter från Enköpings kommun kring arbetet med förstudien.

Det ska byggas en ny gymnasieskola i Enköping. Hittills har inget beslut om detta tagits, men samtliga politiska partier är överens om att nuvarande Westerlundska gymnasiet har passerat bäst före-datum och att ett nytt gymnasium behövs.

De äldsta delarna av Westerlundska gymnasiet byggdes 1969. De yngsta delarna är snart 40 år gamla.

Artikelbild

| Westerlundska gymnasiet har passerat bäst före-datum.

– Byggnadssättet som gällde då när det gäller läromiljöer stämmer inte med dagens, säger Rickard Westlöf, projektchef på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

– Det var som utbildningsfabriker med korridorer, säger Johanna Hallgren på White arkitekter.

Arkitektbyrån ska ta fram konkreta förslag över den nya skolans utformning, funktioner och placering. Skolan ska ha en kapacitet på 1 600 elever. White ska även ha tagit fram en grov kalkyl över vad skolan kan komma att kosta att bygga. Förstudien ska vara klar till och med mars månads utgång.

Sedan vidtar den kommunala besluts- och planprocessen för bygget. När kan då det nya gymnasiet vara färdigbyggt?

Artikelbild

| Maja Geffen, kommunikationsstrateg, plåtar Hans Forsmark, Maha Shalaby, Johanna Hallgren och Ulrika Wallin från White arkitekter.

– I den bästa av världar talar vi om tre till fem år, säger Rickard Westlöf.

De talar om att den nya skolan i sin tur ska stå i 60 till 70 år efter att den har invigts. Det ska bli ett hållbart bygge, både för miljön och ordagrant med tanke på att det måste hålla för tidens tand.

Artikelbild

| Rektor Linda Lindahl tillsammans med Whites Johanna Hallgren och Ulrika Wallin.

– En av våra huvuduppgifter som arkitekter är att lyssna, säger Hans Forsmark på White arkitekter när frågan om skolans geografiska placering kommer på tal och påpekar att White kommer att ta fram flera alternativ för kommunens ställningstagande.

Arkitekterna tyckte att dagens Westerlundska gymnasium var en trevlig bekantskap.

– Jag tyckte att det var harmoniskt och lugnt med mycket dagsljus, säger Johanna Hallgren.

– Det var otroligt lugnt, trevligt och rent. Men man ser att det är gamla lokaler och man känner det i luften med bland annat olika temperaturer på olika platser, säger Sofi Nilsson på White arkitekter.

– Ja, det verkar vara en ganska avspänd stämning, säger Hans Forsmark.

– Man vill absolut ha med sig den stämningen till den nya byggnaden, säger Sofi Nilsson.

Av arkitekterna förstår man att den nya skolan definitivt inte kommer att byggas med långa korridorer, som dagens Westerlundska.