Sammanlagt 536 000 kronor betalar upplevelsenämnden ut i stöd till kulturföreningar under 2019.

Föreningen Forsby Kvarn får 30 000 kronor, Enköpings musikklubb 51 000 kronor, och Enköpings konstförening 65 000 kronor.

Till Enköpings riksteaterförenings verksamhet bidrar kommunen med 130 000 kronor, och Grönsöö kulturhistoriska stiftelse får 150 000 kronor.

All världens musik får 110 000 kronor för att anordna Kulturer i möte i Skolparken även 2019.