Bygglov på landet viktig fråga ny ordförande

Att bygga och bo på landsbygden, eller i en stad som inte är alltför högt och tätt bebyggd är viktiga frågor för kommunalrådet Ulrika Ornbrant (C ).

8 november 2018 12:00

Från och med tisdagen är hon ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, plex, och får nu sannolikt betydligt större inflytande än vad hon haft som ersättare i samma utskott.

– Jag ser fram emot uppdraget, det är spännande och viktiga frågor som behandlas där, säger Ulrika Ornbrant.

En av dem gäller bygglov på landsbygden. Flera ansökningar har avslagits med motivering att ett ja skulle leda till att kommunen tvingas bygga ut VA-nätet. Av bland annat kostnadsskäl har det inte setts som en möjlighet.

– Vi kommer att göra en översyn av hur reglerna tillämpas. Enligt uppgift har andra kommuner hanterat den nuvarande lagstiftningen annorlunda än vi här i Enköping. Men det ska också vara ett lagförslag på gång i riksdagen som skulle påverka den här typen av ärenden, säger Ulrika Ornbrant.

Hon framhåller att det viktigt för Alliansen och inte minst för Centerpartiet att det ska gå att bygga och utveckla fastigheter på landsbygden.

En annan fråga som präglat debatten de senaste åren gäller hur staden byggs ut.

– Vi behöver förtäta staden, men får samtidigt inte bygga sönder den. Det är en svår balansgång, men när det gäller till exempel Möbelhustomten tycker jag ändå att det blev en ganska bra lösning, säger Ulrika Ornbrant.

Vice ordförande i plex är Anders Wikman (NE), övriga ledamöter Mats Flodin (M), Jenny Gavelin (L), Solweig Sundblad och Matz Keijser båda (S) och Anders Lindén (SD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!