Enköping Fisktorgsbron, som just nu håller på att renoveras, borde byta namn till Munkbron.

Det tycker en privatperson och föreslår detta i ett medborgarförslag till Enköpings kommun.

Mannen menar att namnet Munkbron bättre knyter ihop den gamla staden med klostret, Munksundsgatan och stadelsnamnet Munksundet, på ett historiskt sätt.

Att namnet dessutom är lättare att uttala är Fisktorgsbron, är bara ett plus, menar han.

Kommunfullmäktige kommer så småningom att behandla förslaget.