Bland annat fick kommunen kritik för att ventliationen inte var tillräcklig och att de som inandades kemikalier vid fordonstvätt inte bar andningsskydd.

– Vi har åtgärdat bristerna genom att våra arbetstagare nu använder rekommenderade andningsskydd, vi har uppdaterat vårt säkerhetsdatablad om produkten och vi har informerat arbetstagarna hur produkten ska användas, säger Tommy Thun som är avdelningschef på Joar Socia, till kommunens hemsida.

– Vi ska också förbättra våra rutiner för att det här inte ska hända igen, säger Tommy Thun.

Joar Socia är en kommunal verksamhet för personer med olika arbetshinder.