Bostäder till tusen byggs i Älvdansen

Älvdansen är nästa stora bostadsområde i Enköping. Nu har Kuttersmycket fått bygglov för 100 nya bostäder. Hela området ska bestå av cirka 1 000 lägenheter när det är färdigutvecklat.

28 september 2017 06:00

Älvdansen (tidigare kallat Kyrkoherdens fiskevatten) ligger på de öppna fälten vid Mästergatan mellan Myran och Herrgården. På det senaste sammanträdet i miljö- och byggnadsnämnden gav politikerna bygglov för andra etappen i bygget av bostadsområdet.

Det är Kuttersmycket AB som får lov att bygga två flerbostadshus med sammanlagt 100 lägenheter. De två husen ska byggas på tomten som ligger mellan det påbörjade bygget av ett äldreboende och Herrgården.

– Det här är en naturlig fortsättning på det här området. Det är andra delen av området som vi ger bygglov till, berättar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Matz Keijser (S).

Efter att alla etapper har genomförts ska Älvdansen i slutändan bestå av ungefär 1 000 bostäder. Det är enbart flerfamiljshus – inga villor – som ska byggas. Matz Keijser tycker att det är bra blandning på upplåtelseformerna i området, med både hyresrätter och bostadsrätter.

Till kommunens planer för Älvdansen ingår även förskola och tidigare nämnda äldreboende som ska bestå av 54 lägenheter. Älvdansen ska bestå av åtta bostadskvarter. Vägarna mellan kvarteren har redan börjat byggas.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande ser exploateringen av området som en viktig och nödvändig del i det växande Enköping.

– Enköping behöver växa. Jag satt nyss på möte i kommunstyrelsen där senaste befolkningsprognosen togs upp. Antalet invånare ökar hela tiden och behovet av bostäder finns, säger Matz Keijser.

Kuttersmyckets 100 lägenheterna kommer att bestå av en etta, 44 tvåor, 26 treor och 29 fyror.

Det ena av de två husen som ska byggas kommer att vara fyra och sex våningar högt. Det andra huset blir sex våningar högt.

47 parkeringsplatser kommer att anläggas i anslutning till husen. Dessutom ska 21 parkeringsplatser hyras i närheten för de boendes räkning. Kravet är nämligen minst 68 parkeringsplatser i det här fallet.

Enköpings kommun har tidigare skrivit avtal med flera olika byggbolag om markanvisningar för fem av kvarteren i området.

För de sista tre kvarteren i Älvdansen har kommunen utlyst en markanvisningstävling. De tre områdena ska bebyggas med bostadsrätter och tävlingen om vilka bolag som får bygga dessa ska genomföras nu under hösten.

Flera etapper återstår innan det nya bostadsområdet står helt klart. Tidigare i september sålde Enköpings kommun mark till bostadsbolaget Gröneborg, som ska bygga 173 hyreslägenheter i Älvdansen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa