Bin stoppade bygglov

Efter att ha fått ett positivt förhandsbesked gällande möjligheten att bygga ett hus och bedriva ett mindre jordbruk överklagade boende i grannfastigheten beslutet på grund av sin biodling.

2 augusti 2017 10:30

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt avslutade nyligen ett ärende efter en annorlunda överklagan. Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun beslutade att ge ett positivt förhandsbesked för en nybyggnad av ett enbostadshus där en man och hans fru överlåtit en bit av sin jordbruksmark till sin dotter för att hon ska kunna bedriva ett mindre jordbruk. Boende vid grannfastigheten valde då att överklaga beslutet till Länsstyrelsen på grund av biodlingen som bedrivs i intilliggande fastigheter.

Mannen boende i fastigheten bredvid ansåg att det skulle vara en dålig idé att bygga på marken på grund av att hans biodlingsverksamhet var så pass omfattande. Fastigheten fungerar som bas för verksamheten som består av ca 800 bisamhällen som är utspridda runt om i Enköpings kommun. Biodlingen skulle enligt mannen innebära att grannarna inte skulle kunna vistas utomhus barfota utan att riskera att kliva på bina. Det skulle även vara omöjligt att hänga tvätt utomhus eller hålla hus och bil rent då bina uträttar sina behov från luften.

Bin kommer att fastna i håret när man går runt i trädgården och korsar binas färdväg när de är på väg tillbaka till sina kupor. Det skulle inte heller gå att garantera att inte förvirrade bin flyger in i grannens hus. Mannen menade att biodlingen skulle påverka den intilliggande fastigheten så pass mycket att man befarade att verksamheten skulle utsättas för krav och restriktioner.

Länsstyrelsen gick inte på mannens linje, de gjorde istället bedömningen att jordbruksmarken var lämpad att bygga och bedriva jordbruk på, likt det gjorts på marken tidigare. Man bedömde även att bostadsbebyggelsen inte skulle medföra någon negativ påverkan på biodlingsverksamheten och därför valde man att gå på Miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut.

Mannen nöjde sig inte med Länsstyrelsens beslut utan tog ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. De gjorde samma bedömning som Länsstyrelsen angående att lägga vikt vid markens lämplighet. Där gick dock bedömningen isär. Man menade att en nybyggnation på jordbruksmark endast får bebyggas om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att det inte går att bygga någon annanstans.

Till skillnad från Länsstyrelsen ansåg man inte att bebyggelse på marken kunde tillgodose något väsentligt samhällsintresse och därför valde man att avslå Miljö- och byggnadsnämndens beslut om ett positivt förhandsbesked.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa