Problemet är att området är så kallad prickad mark. Det är förbjudet att bygga där.

Avvikelsen från detaljplanen bedöms vara alltför stor. Hela den 18 kvadratmeter stora tillbyggnaden hamnar på annan mark än den som enligt reglerna får bebyggas. Tjänstemännen har föreslagit avslag, men Enköpings bangolfklubb har återkommit med en ny vädjan.

Klubben är trött på att betala dyra självrisker till försäkringsbolaget.

En tillbyggnad skulle i första hand vara en möjlighet att låsa in skrymmande föremål.

"Under cirka ett år hade vi fem inbrott i klubbhuset. Dom tog sig in genom våra jalusier, fönster och en tidigare branddörr", skriver styrelsen till miljö- och byggnadsnämnden sedan föreningen fått avslag på sin första ansökan.

Nu vill politikerna utreda frågan vidare.

Betydelsen av den centralt belägna sommarpärlan ska inte underskattas.

– Bangolfen är av stort allmänintresse både för oss som bor i kommunen, men även för de som besöker vår kommun under sommarhalvåret, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Matz Keijser (S).

Enköpings bangolfklubb vill "förlänga det nuvarande förrådet efter klubbhusets hela gavel stående på betongbalkar, lika klubbhuset, samt med en taklutning som följer det gamla förrådet. Vi avser ha samma panel och färg som klubbhuset, med samma takplåt och hängrännor", skriver man i svaret på det avslag föreningen först fick.

Nu blir det så kallad återremiss. Det var nämnden enig om.

– Vi ska om möjligt hitta en lösning som blir bra för föreningen, säger Matz Keijser.