Avtalet upphör med Seniorbolaget

Avtalet med Seniorbolaget om hemtjänst i Enköping sägs upp av kommunen.

16 april 2019 08:30

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att säga upp avtalet med Seniorbolaget Omsorg AB om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Idag har företaget en kund i Enköping som nu har fått möjlighet att välja ett annat vårdbolag för tjänsten.

Anledningen till uppsägningen är att Seniorbolaget aviserat att man inte kommer att söka det tillstånd från IVO som numera krävs för att få utföra hemtjänst. Bolaget ska avvecklas och Seniorbolaget Sverige ville därför flytta avtalet till sitt moderbolag. Detta är dock under rekonstruktion och kommunen kan därför inte ingå ett nytt avtal med dem.

– De nya tillståndskraven innebär en avgift på 20 000 kronor och det gör att många mindre bolag kommer att falla bort vilket är synd. Jag tycker det ska finnas valmöjlighet för kunden, säger Bitte Myrsell (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund