Trots att kontrollerna pausades ökade djurförbuden

Bilden visar en så kallad kattkoloni där katterna har fått föröka sig fritt vilket innebär stora hälsoproblem. De har varken mat, skydd, tillsyn eller veterinärvård.
Bilden visar en så kallad kattkoloni där katterna har fått föröka sig fritt vilket innebär stora hälsoproblem. De har varken mat, skydd, tillsyn eller veterinärvård.

I fjol fick tretton personer djurförbud i Uppsala län. Det är fem mer än året innan och den näst högsta siffran på tio år. Det trots att länsstyrelsen pausat rutinkontrollerna under pandemin.

Enköping 8 juni 2021 10:00

Persiennerna är neddragna. Elen är avstängd och det luktar ammoniak i hemmet. Nina Konstenius och hennes kollega kliver över belamrade golv tillsammans med två poliser och ska omhänderta två hundar. 

Situationen är ett exempel på vad djurskyddshandläggaren Nina Konstenius möter när hon är ute på kontroll. 

– Vi upplever att misären har ökat hos de vi gör kontroller hos, framförallt under de tre senaste åren. 

Hon berättar att personerna som får djurförbud inte är i skick att ta hand om sina djur men att de sällan skadar dem avsiktligt. 

– De här personerna tycker ofta väldigt mycket om sina djur. Det blir väldigt känslosamt, säger Nina Konstenius.

undefined
Bilden visar en så kallad kattkoloni där katterna har fått föröka sig fritt vilket innebär stora hälsoproblem. De har varken mat, skydd, tillsyn eller veterinärvård.

Under pandemiåret stoppade länsstyrelsen rutinkontrollerna av livsmedelsproducerande gårdar i länet, både för att skydda handläggarna från smitta och för att pandemitillsynen tog av djurskyddets resurser.

– Det är klart att det är allvarligt att vi inte i tillräcklig omfattning kan verifiera att länets djurgårdar har en god djurhållning. Samtidigt tror vi inte att vi missar jättemycket stora missförhållanden, för det finns ganska mycket insyn från veterinärer och andra aktörer, säger hon. 

Samtidigt som rutinkontrollerna av livsmedelsproduktion stannade upp ökade alltså det totala antalet djurförbud i länet. Tolv av de tretton djurförbud som utfärdades under 2020 handlade istället om sällskapsdjur hos privatpersoner. Personerna förbjöds att äga eller ha hand om djur av alla sorter. Även åtalsanmälningarna ökade, 2020 handlades 25 ärenden jämfört med 10 året innan. 

Kontrollerna hos privatpersoner görs efter att länsstyrelsen fått in anmälningar från allmänheten, polis eller veterinär. Ofta har handläggarna koll på vilka de ska hem till. Det kan finnas förelägganden sen tidigare och det finns ofta redan en kontakt. 

undefined
En vanvårdad katt som fotades vid en av länsstyrelsens tidigare kontroller.

– Det är svårt att analysera exakt varför det ökar. Att djurhållningen har ökat under pandemin och att fler vill ha sällskapsdjur kan bidra, absolut. Men det finns många parametrar i det hela, säger Elisabeth Schöning, enhetschef på Länsstyrelsens veterinärenheten.

Tanken är att rutinkontrollerna av länets livsmedelsproducerande gårdar ska komma igång igen till hösten, lite beroende på hur pandemiläget ser ut. De kommer då ha varit pausade i ungefär ett och ett halvt år. 

Djurförbud i korthet

• En person som har brutit mot djurskyddsbestämmelserna på ett allvarligt sätt eller dömts för djurplågeri kan bli förbjuden att ta hand om djur.

• Det kan både bero på en enskild allvarlig händelse eller upprepade mindre fel.

• Länsstyrelsen gör kontroller av privatpersoner när de får tips av allmänheten, anmälningar från veterinärer eller när polisen har upptäckt missförhållanden vid ett tillslag.

Källa: Länsstyrelsen och Jordbruksverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa