ENKÖPING

– I dag saknas en större livsmedelsaffär i den här delen av staden, så en sådan här etablering skulle fylla ett behov, säger Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman.

Wikman konstaterar vidare:

– Om detta blir verklighet så innebär det att de som bor på Lillsidan inte längre kommer att behöva åka genom hela stan upp till Myran-området om de ska till en stor livsmedelsaffär för att handla.

Det är fastighetsägaren ICA Fastigheter som vill bygga en ICA-butik på det 19 000 kvadratmeter stora markområdet vid Doktor Westerlunds gata där bland annat bilföretaget Bilvalet i dag håller till.

– Vad vi förstått under samtalen med ICA Fastigheter är att de vill ta ett helhetsgrepp och utveckla området med livsmedelsaffär, bostäder och förskola, förklarar Patrik Holm som är planchef i Enköpings kommun.

ICA Fastigheter har även lämnat in en ansökan om detaljplaneändring som ska göra det möjligt för dem att förverkliga sina byggplaner i området. På torsdagen diskuterades också detaljplaneansökan av politikerna i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskottmöte.

Samtliga politiska partier i utskottet är positivt inställda till att göra de ändringar som krävs i detaljplanen för att det ska bli möjligt att bygga livsmedelsaffär, bostäder och förskola på det aktuella markområdet.