Dags att visa stöd för lokal journalistik

Som representanter för lokala tidningar i Uppsala län och branschorganisationen Tidningsutgivarna träffar vi inte sällan politiker som säger sig värna lokal journalistik. Som tycker att den lokala tidningen är viktig, och som vill att vi ska bevaka ännu mer. Nu är det dags för de folkvalda att visa att man menar allvar med detta.

Uppsala län 19 november 2020 11:53

Kulturdebatt

I april i år kom regeringen med det viktiga beskedet att man lyfter ansvaret för en kommande hushållsnära insamling och återvinning av returpapper från pappersproducenterna – och i förlängningen tidningsföretagen – och istället lägger det på kommunerna.

Vi i den svenska tidningsbranschen nås nu av uppgifter att regeringen utsätts för en stark lobby bestående av kommunalpolitiker och intresseorganisationer som vill flytta tillbaka denna mångmiljonkostnad för returpappersinsamlingen på tidningar och tidskrifter. Krasst sett skulle en sådan omsvängning från regeringens välkomna besked i april riskera att ett antal mindre svenska lokaltidningar helt skulle försvinna, och det skulle garanterat få stora följdverkningar för den lokala journalistiken även i Uppsala län.

Detta alltså samtidigt som vi har en högljudd debatt om faktaresistens och ökad polarisering i samhället.

AB Upsala Nya Tidning är ett stiftelseägt bolag med den lokala journalistiken som enda syfte, vid sidan av det liberala uppdraget på ledarsidan. Bolaget, som ger ut bland annat UNT och Enköpings-Posten, står helt fritt från externa vinstintressen och alla intäkter går tillbaka till den lokala journalistiken. I nuläget är företaget liksom övriga tidningar i Sverige hårt pressat av coronakrisen, som kraftigt påverkar den annonsmarknad vi är beroende av. Ytterligare pålagor i form av producentansvar för hushållsnära returpappersinsamling skulle slå direkt mot den journalistik vi gör och försämra förutsättningarna för granskning, bevakning och berättande. Tidningsföretagen skulle tvingas lägga mer resurser på att samla in tidningarna, och mindre på att göra dem. Läsarna skulle få tunnare tidningar och sämre nyhetsbevakning.

Här finns såklart en målkonflikt mellan medie- och miljöpolitik. Man ska dock komma ihåg att mer än 90 procent av allt tidningspapper redan går i retur, tack vare miljömedvetna läsare som tar sina färdiglästa tidningar till de återvinningsstationer som redan finns idag. Ett kommunalt ansvar skulle kunna förbättra denna siffra ytterligare, samtidigt som man värnar den lokala demokratin.

UNT har ökat sin upplaga under året, vilket speglar betydelsen av en trovärdig journalistik i kristider. Det är vår förhoppning att även politiken ser den närvarande journalistikens vikt för den lokala demokratin. Vi förutsätter att våra folkvalda tar detta i noggrann beaktan när frågan diskuteras i partier och parlament.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kalle Sandhammar, vd och ansvarig utgivare UNT och Enköpings-Posten
Thomas Mattsson, tf VD Tidningsutgivarna, fd Enköpingsbo och tidigare journalist på Enköpings-Posten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ishockey

Två segrar kan räcka - fyra kan vara för få

Enköping

88 fler covidfall i Enköping sedan i fredags

Uppsala län

Uppsala Bostadsförmedling har bara digitala visningar

Uppsala län

Okända skadan – som drabbat covidpatienter

Enköping

Oenighet om alkohol i nya badet

Visa fler