Annonssamarbete med Turn Energy AB

Uppsalaföretaget vill bli ledande inom solenergi

Genom att etablera 14 nya solparker i år, teckna elavtal med förnybar energi, och ge markägare möjlighet till ökad avkastning, strävar Turn Energy mot att bli den ledande aktören inom solenergibranschen i Sverige.

Turn Energy bygger solcellsparker och säljer den nyproducerade elen till svenska företag. När Turn Energy påbörjade sin satsning fanns det en lucka i solenergimarknaden i Sverige.

– Vi såg en möjlighet att snabbt få ut förnybar energi på marknaden genom att bygga solparker. Vi började med solenergi på tak, men såg en möjlighet att bidra ännu mer till energisystemet genom att satsa på storskalig solenergi med hjälp av solcellsparker, säger Kenny Fogel, vd för Turn Energy

Uppsalaföretaget har fyra parker som går i drift under våren och under året kommer ytterligare tio nya solparker byggas och sättas i drift. Målet är därefter att starta tio till femton nya parker per år i varierande storlek. 

undefined
Turn Energy bygger solparker i de områden av Sverige där behovet av energi är som störst.

– Vi ansluter våra fyra första parker nu och räknar med att vi har en och en halv gigawatt solparker i drift 2028. Jämför man det med nuvarande svensk elförbrukning så är det ungefär som ett kärnkraftverk som sätts i bruk, säger Gustav Alberius, en av grundarna till Turn Energy. 

Sverige kommer att dubbla sin energikonsumtion till 2035. Därför är det viktigt att skapa ett energisystem där varje energikälla kan bidra. Solenergi är en av dem, och genom ett PPA, som står för Power Purchase Agreement, kan man säkra dels mer energi i systemet och säkra utbudet av förnybar energi till sitt företag. 

Vi har en ambition om att bli nummer ett på att producera och leverera solenergi till företag genom PPA.

Kenny Fogel

vd

– När ett företag tecknar sig på ett PPA säkerställer de att de har tillgång till förnybar energi till ett fast avtal under en tioårsperiod. Samtidigt förser det samhället med förnybar energi och på så sätt blir företaget en del i ledet om att ställa om, berättar Kenny.

Vad är fördelarna att teckna ett PPA hos er? 

– Vi är unika i branschen med hur korta ledtider vi har, vi ligger längst fram i tiden med våra solcellsparker. Vi kan erbjuda solenergi från och med i dag och så långt fram som vår kund önskar, säger Gustav. 

undefined
Madeleine van der Veer är Näringspolitisk expert och talesperson Nätverket för solparker.

Madeleine Van der Veer är näringspolitisk expert och talesperson i Nätverket för solparker och understryker att solkraft har en tydlig fördel som energikälla, främst eftersom den går snabbt att realisera. 

– Det är såklart en jätteviktig parameter för en investerare att det kan gå snabbt från att man investerat, till att man får avkastning på sin investering. Det går oerhört snabbt, i jämförelse med andra energislag, säger hon. 

Solkraften har även förmågan att bidra med el när andra energikällor har en längre produktion, eller när vi behöver spara och lagra andra energikällor. 

undefined
Turn Energys första fyra första solparker går i drift under våren och ytterligare tio kommer byggas under året. Gustav Alberius är en av grundarna till företaget som satsar allt på solkraft.

 – Vindkraften och elen som kommer från kraftvärmesystemet har en lägre produktion under sommaren, vilket då ger en möjlighet för solkraften att bidra mer. Kärnkraften brukar dessutom gå ner i revision på sommaren, säger Madeleine och fortsätter: 

– I förhållandet till vattenkraften så hade det varit bättre om man sparade mer i vattenkraftsmagasinen till vintern, i stället för att använda den för mycket på sommaren, förklarar Madeleine. 

Turn Energy bygger solparker i de områden av Sverige där behovet av energi är som störst, och där det samtidigt blir till nytta för markägaren.

– Markägarna kan utnyttja mark som kanske är obrukbar mark eller som ger dålig avkastning. Vi skriver ett arrendeavtal på 40 år. Vi vill låna deras mark en lång tid, men för markägare blir det en stabil sidoinkomst i verksamheten, berättar Gustav.

– Många markägare står inför ett generationsskifte där det är svårt att få verksamheten att gå vidare. I det fallet är det ett sätt att få in en intäkt och kunna behålla marken i släkten, lägger Kenny till.

undefined
– När ett företag tecknar ett PPA förser det också samhället med förnybar energi och på så sätt, blir de en del i ledet om att ställa om, berättar Kenny.

Det finns en bred geografisk spridning på Turn Energys parker. På så sätt finns det en stor möjlighet att få tillgång till solel från en solpark som ligger nära där företaget verkar.   

– Det skapar en tydligare kommunikativ känsla för bolaget om man kan säga att man är med och bidrar i närområdet där företaget ligger, säger Kenny. 

Det är högt upp på agendan att säkerställa att vi har energi i Sverige och att den energin är förnybar. Turn Energy är övertygade om att solenergin och deras solparker och PPA är ett betydande steg i rätt riktning. 

– Vi behöver all elproduktion som vi kan få och solenergin är en otrolig viktig pusselbit i det. Vi hoppas på full fart för alla kraftslag som finns, men vi behöver gå från snack till handling. På Turn Energy agerar vi här och nu istället för att prata om det, och vi letar efter kunder som har samma inställning, säger Gustav Alberius. 

Om Turn Energy

Turn Energy grundades 2017 under namnet HPSolartech med inriktning på solpaneler installerade på tak. 2022 genomgick företaget en betydande förändring i samband med att nya majoritetsägare trädde in och injicerade 2 miljarder kronor i företaget för att fokusera helt på solparker och storskalig solenergi. De nya majoritetsägarna, Omnes Capital, är välkända för sina investeringar inom förnybar energi och erfarenhet inom solenergisektorn. Deras specialisering och förståelse för branschen har varit en avgörande faktor för att stödja Turn Energys utveckling och tillväxt. 

Vad är ett PPA? Ett PPA: (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt elavtal mellan en elproducent och företagskund. Kunden får förnybar energi till ett fast pris på en idag osäker energimarknad. Genom att teckna ett PPA säkerställs att en specifik solcellspark blir realiserad. De bidrar också till en mer hållbar framtid genom skapandet av en ny solcellspark och additionalitet – en ökning av förnybar energi i världen.