Detta är ett annonssamarbete

Swoosh sparar miljoner åt företag inom industrisektorn

Oavsett om det är privatpersoner eller industrikunder som ringer Swoosh så handlar det ofta om olika typer av stopp. Och Andreas Bärgård på Swoosh i Mälardalen menar att nästan allt går att lösa. – I de allra flesta fallen är det kundens fantasi som sätter gränser. Vi har personal, en fordonspark och utrustning som är oerhört flexibel – testa oss gärna, säger han.

Native 11 maj 2021 11:40
Detta är ett annonssamarbete.

För många är Swoosh företaget man ringer till när man har stopp i ett avlopp. Men faktum är att det finns andra typer av stopp som i värsta fall kan innebära bra mycket större kostnader för kunden.

– Vi jobbar en hel del mot olika industriföretag och där kan ett produktionsstopp vara förenat med stora intäktsbortfall, säger han.

undefined
Andreas Bärgård på Swoosh i Mälardalen ordnar gärna skräddarsydda lösningar åt kunderna.

Andreas Bärgård är delägare i Swoosh Mälardalen – ett miljötekniskt bolag som utför tjänster som bland annat relining och högtrycksspolning av avloppssystem, slamsugning, torrsugning och mycket annat. Företaget, med jour dygnet runt, jobbar mot såväl privatpersoner som mot företag inom många olika sektorer – däribland stora som små industriföretag.

– Vi utför såväl planerade underhållsjobb som akuta uppdrag när det uppstått problem som måste lösas omedelbart då kunden annars riskerar att förlora stora pengar. 

Swoosh är ett miljöteknikföretag med rötterna i Norrland. Sedan tre år finns de även representerade i Mälardalen. Här får du veta mer om företaget.

undefined
En oljeavskiljare separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor från vattnet i avloppet. Med jämna mellanrum måste man tömma avskiljaren och besiktiga den för att behålla funktionen.

Han berättar att det är en stor spännvidd mellan de olika typer av jobb som de utför mot industrisektorn. Ena tillfället är det en oljeavskiljare på ett litet verkstadsföretag som ska tömmas och rengöras och vid andra tillfällen är det stora jobb som kräver snabb hantering för att minimera stopptiden.

– Underhållsarbeten på större industrier kan man planera och många av dem sker under lågsäsonger för företagen. Men det händer med jämna mellanrum att det är rena akutjobb som måste lösas nu och inte sen. Vårt uppdrag är då att minimera följderna av problemet för våra kunder. 

Bärgård exemplifierar genom att berätta om två jobb som utfördes inom deras upptagningsområde på en avfallspanna som ”kocksat” igen, vilket innebar att det nödvändiga draget i förbränningskammaren försvann. Då har Swoosh åkt dit med en sugbil och ett högtrycksaggregat med närmare 2000 bars tryck för att så snabbt som möjligt lösa och suga upp den propp som orsakat stoppet.

– Ett sådant här jobb kräver stort manskap som förväntas jobba non-stop tills problemet är löst. I just det här fallet körde vi treskift, allt för att kunden skulle kunna starta sin produktion så fort som möjligt igen. Eftersom vi jobbar inom ett så pass tight geografiskt upptagningsområde kan vi stödja med personal och fordon från andra städer om det är nödvändigt – det är en av flera styrkor med Swoosh som också märks de gånger man verkligen testar vår organisation, säger han. 

De tjänster som Swoosh utför mot olika typer av industrier är många. Här hittar du flera exempel på vad de kan göra för ditt företag.

undefined
Driftstopp inom industri och kraftförsörjning orsakar störningar för mångmiljonbelopp varje år. För att undvika stopp längre än nödvändigt; ring Swoosh.

Men allt är inte akut. Ett vanligt underhållsjobb är i olika hamnar där rengöring av cisterner och pipelines med jämna mellanrum behöver utföras. 

– För alla inblandade är det naturligtvis så att de uppdragen är att föredra. Men det är inte alltid så att man kan välja, säger han leende.

När Bärgård får frågan om på vilka andra sätt de kan hjälpa företag inom industrisektorn så svarar han:

– I de allra flesta fallen är det kundens fantasi som sätter gränser. Vi har personal, en fordonspark och utrustning som är oerhört flexibel – testa oss gärna, säger han avslutningsvis.

undefined
Inget jobb är för stort för Swoosh – och inget jobb är för litet.

Behöver ni komma i kontakt med Swoosh Mälardalen? Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Enköpings-Posten.