Så slår de nya reglerna för tjänstebilar

De nya reglerna för tjänstebilar får hela havet att storma på bilmarknaden, skriver motorkrönikören Eric Lund.

21 april 2018 19:42

Den 1 juli införs det nya skattesystemet, bonus/malus, som innebär att bilar med höga utsläpp av koldioxid straffas (malus) medan bilar med låga utsläpp premieras (bonus). Det gäller vare sig en privatperson eller ett företag köper bilen.

Men de nya reglerna kommer även att påverka förmånsvärdet för tjänstebilar med malus, vilket är alla bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Malusskatten, som tas ut i form av höjd fordonsskatt de första tre åren, är högre för dieselbilar än för bensinbilar. Varje ”straffgram” läggs på förmånsvärdet som därmed blir högre.

I gengäld blir det ännu mer förmånligt än hittills att välja en bil med låga utsläpp. Den nya bonusen ges visserligen i form av subventionerat nybilspris, som mest 60 000 kronor för en bil med nollutsläpp (i praktiken elbilar). Det gynnar därmed endast bilköparen och inte förmånsbilisten. Men precis som i dag sätts förmånsvärdet ned rejält för miljöbilar och skillnaden mot ”vanliga” bilar ökar.

Landets förmånsbilister – vars arbetsgivare håller dem med en tjänstebil som får brukas privat – kommer därmed att sukta efter en miljöbil. Elbilar blir allra billigast, men även laddhybrider blir snälla mot plånboken.

Men det som är bra för förmånsförarens privatekonomi är inte självklart rätt för firmans kalkyler. Tvärtom är elbilar dyra i förhållande till prestationsförmåga och även laddhybrider är mer kostsamma än motsvarande modeller med vanlig bensin- eller dieselmotor.

Laddhybriderna har teoretiskt mycket låg bränsleförbrukning och den stora fördelen att kunna köras på enbart eldrift några mil. Kort pendling och uppdrag i stadsmiljö kan alltså ske utan lokala utsläpp. Men vid landsvägskörning är ofta dieselbilar i praktiken snålare med dropparna – och då är det inte lika självklart att laddhybriden är rätt vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Ytterligare en faktor som komplicerar är den nya bränslemätningsnormen, WLTP, där på sikt varje bilexemplar kommer att ha en ”egen” förbrukningssiffra som skatten baseras på. Där tas hänsyn till utrustning som drar bränsle: ett panoramasoltak väger några kilogram, bredare däck ökar rullmotståndet etc …

Kort sagt är det en tid av förvirring. Men jag hade ändå tänkt skriva något lättsamt och småputtrigt om att det är dags att väcka entusiastbilarna och motorcyklarna ur sin vinterslummer. Vägarna börjar sent omsider att torka och motorträffarna vaknar till liv.

Fast nu blev det visst en krönika om tjänstebilsregler och nya skatter i stället. Hela havet stormar, som sagt.

Nya skattesystemet i siffror

Bonus/malusskattesystemet införs 1 juli. Bonus betyder bra, malus dåligt.

Bilar med nollutsläpp, elbilar, får nypriset subventionerat med 60 000 kronor.

Upp till 60 gram koldioxid per kilometer ges bonus med som minst 10 000 kronor, i denna grupp hamnar många laddhybrider.

Bilar med utsläpp på 60–95 gram koldioxid per kilometer får varken bonus eller malus.

Över 95 gram blir det malus i form av höjd fordonsskatt de första tre åren. Ytterligare en brytpunkt finns vid 140 gram där priset per gram ökar. Dieselbilar skattas hårdare än bensinbilar.

Förmånsvärdet för tjänstebilar kopplas till malusskatten, där ”straffkostnaden” även slår igenom på förmånsvärdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!