Har du en nyhet?

Har du ett nyhetstips? Har du något att berätta eller har du tagit en bra nyhetsbild/video? Låt oss veta! Du kan bli månadens tipsare för EP.

Har du sett något vi borde skriva om? Eller har du tips på något vi borde undersöka? Hör av dig till oss!

Har du sett något vi borde skriva om? Eller har du tips på något vi borde undersöka? Hör av dig till oss!

Foto: Thomas Möller

Journalistik2020-05-11 22:08
undefined
Har du sett något vi borde skriva om? Eller har du tips på något vi borde undersöka? Hör av dig till oss!

Sänd ett SMS eller MMS till 72018 och inled meddelandet med UNT. Gör sedan ett mellanslag och skriv sedan ditt tips. Kostnad: Ingen (ev trafikavgift från operatör). Du kan också skicka e-post till tips@eposten.se  Berätta vem du är och hur vi når dig. EP garanterar din anonymitet om du så önskar.

När du skickar in bilder eller filmer ger du oss tillåtelse att kostnadsfritt publicera dem i våra kanaler inom Enköpings-Posten, Upsala Nya Tidning eller i videospelaren YouPlays nätverk.

Månadens bästa bild/nyhetstips belönas med 2 500 kr. Vinnaren kontaktas av EP:s redaktion.

Det finns vissa grundläggande regler som du måste respektera. Läs nedan för att ta del av vilka regler du måste ta hänsyn till när du bidrar med material till EP:s sajt.

Tänk på det här när du skickar in bilder: Du måste själv ha tagit bilden, eller ha fått fotografens tillstånd att ladda upp bilden.

Om det är flera personer på bilden måste du först fråga dem som är med att det är okej att du laddar upp bilden.

Vad får du inte publicera?

Vi publicerar inte läsarbilder som:

Kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga.

Är rasistiska, sexistiska, pornografiska, våldsamma, diskriminerande eller på annat sätt oetiska.

Uppmanar till brott eller på annat sätt bryter mot svensk lag

Innehåller uppgifter eller länkar som är att betrakta som reklam eller Marknadsföring av enskilda produkter eller företag.

Innehåller sådant som någon annan har upphovsrätt till utan dennes samtycke.

Enköpings-Posten kommer att plocka bort bidrag som strider mot våra regler och mot publicistisk god sed. 

Upphovsrätt
Du måste ha upphovsrätten till de bilder eller videofilmer du sänder in till webbplatsen i enlighet med Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att du antingen måste ha tagit bilden själv eller fått tillstånd från upphovsmannen att sända in bilden. Det är alltså inte tillåtet att utan tillstånd använda en bild som omfattas av någon annans upphovsrätt.

Genom att skicka in bilden godkänner du att bilden får publiceras på www.eposten.se och i papperstidningen, utan ersättning. EP förvärvar förfoganderätten till läsarbilden från första publiceringsdatum. EP har rätt att behandla bilden för att den ska få den kvalitet som krävs för publicering, utan att du på förhand godkänt ändringarna. 

Om du har frågor om reglerna kan du skicka dessa via e-post till följande adress: redaktionen@eposten.se eller ringa till tjänstgörande deskredaktör 018-478 14 35.