Viktig länk för ensam

11 september 2019 06:00

Ofrivillig isolering är ett av de värsta straff vi människor kan tänka oss. Den bryter ned oss och därför är ensamhet ett politiskt ansvar, skriver tre liberala politiker i EP. Här i Enköping tar politikerna sitt ansvar genom att lägga ner Träffpunkter och äldreboenden.

Vad jag kan förstå av Bitte Myrsell, ordförande i vård- och omsorgnämnden och Maria Palm, äldreomsorgschef, så är det vi aktiva pensionärer som ska ta över omsorgen om dem som hamnat i ofrivillig ensamhet. För den gruppen tror jag att Träffpunkterna har varit en viktig länk ut ur hemmet. Dit kan man komma ensam och utan kostnad.

Det framgår att pensionärsorganisationerna unisont sagt att de ställer upp, men har de vidtalat sina medlemmar? Är det vi som, bland annat tack vare Aktiva Seniorer kan hålla igång våra ledbrutna kroppar på seniorgymmet, ska ta hand om de som inte har samma ork? Eller är det styrelserna i de olika föreningarna som ska åta sig den uppgiften?

Visst blir man fundersam över vilka prioriteringar som görs, och hur mycket lägre kostnaderna blir om man ändå ska behålla personalen?! Vi pensionärer har redan tagit över gymmet, för dem som inte har ett biståndsbeslut. Nu står Träffpunkterna på tur. Vad blir det härnäst? Alla äldreboenden?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina