”Vi har en ekonomisk verklighet”

12 juli 2019 06:20

Svar till ”Gunsan” i EP den 8 juli:

Det var många frågor i en insändare och vi ska försöka svara på de som tillhör vård- och omsorgsförvaltningens område. Har du fler frågor som hör till vårt område är du välkommen att kontakta förvaltningen eller ordförande i nämnden direkt.

Vi politiker och tjänstemän tycker att träffpunkterna är värdefulla och fyller en viktig funktion, det är därför vi bedrivit den verksamheten i så många år. Men vi måste anpassa oss efter den ekonomiska verkligheten och driva verksamhet utifrån våra tilldelade resurser. Vi måste nu i första hand lägga resurser på de lagstyrda kärnverksamheterna och de personer som har störst behov av våra insatser.

Varken förvaltningen eller nämnden kan uttala sig om verksamheten som bedrivs i privat regi eftersom vi inte har insikt deras ekonomi.

Vad gäller din fråga om maxbeloppet för omvårdnadsavgiften så är den 2 089 kronor i månaden, oavsett om boendet drivs i privat eller egen regi. Men flertalet boende betalar betydligt mindre eftersom beloppet baseras på respektive persons betalningsförmåga.

Anledningen till att vi lägger ner Malin är att vi sedan ett par år tillbaka har cirka 20 platser för mycket inom kommunens omvårdnadsboenden jämfört med behovet. Den interna uppsägningstiden är nio månader och återställningskostnad går inte under vårt ansvarsområde.

Vård och omsorg ansvarar inte för att bygga trygghetsboende, så den frågan kan vi inte svara på. Inte heller är 65+ boende vårt område utan där får du vända dig till Enköpings hyresbostäder med din fråga.

I förvaltningens dialog med pensionärsorganisationerna har de efterfrågat en samordnare för volontärer till träffpunkterna och det har vi nu fått i uppdrag att gå vidare med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bitte Myrsell Barbara Lundgren