Insändare Enköping har ett fantastiskt föreningsliv där många av våra klubbar och föreningar bedriver omfattande verksamheter och når långt utanför kommungränsen. Många skulle dessutom vilja anordna cuper och läger här i Enköping. Tyvärr är det svårt då behovet av boende vid träningsläger och cuper är akut. Några exempel på berörda sporter är hockey, fotboll, rugby, konståkning och boule. Vi rör oss i hela åldersspannet från 7 till 70+.

Låt oss ta ett praktiskt exempel. Enköpings Konståkningsklubb anordnar ett 3-veckors eftersäsongsläger varje år med 130 deltagare. Detta är förlagt till Katrineholm bland annat därför att boende kan ordnas där. Det borde kunna arrangeras i Enköping – Sveriges närmaste stad?

Ett annat tydligt exempel är när hundratalet boulespelande pensionärer samlades på Hökens grusplan för stor turnering. Då uttryckte arrangörerna tydligt att boende var ett problem. Både vandrarhemsplatser och uppställningsplatser för husbilar hade underlättat.

Söker man på ”boende” på kommunens hemsida så hittar man inte mycket som erbjuds. Vi i Centerpartiet menar att initiativ måste tas för att skapa ett erbjudande till föreningar som vill förlägga verksamhet till Enköping. Hur ska det annars kunna bli något av ”Lägerstaden Enköping”. En samordning av berörda aktörer måste göras så att ett erbjudande kan skapas.

Centerpartiet lämnade redan 2015 in en motion som handlade om ”Enköping som lägerstad”. Den gick ut på att undersöka hur vi snabbast och enklast skulle kunna lösa ovanstående problem!

Motionen behandlades välvilligt och skulle arbetas in i det idrottspolitiska programmet. Lägerstaden Enköping finns visserligen med där, men inget konkret har hänt. Den sittande politiska ledningen förstår helt enkelt inte vikten av en inbjudande ”Lägerstad”.

Det är hög tid att vi går från ord till handling eller koncept till verkstad!

För Centerpartiet är ”Lägerstaden Enköping” en högt prioriterad fråga och jag kommer att agera i frågan efter den 9 september till det behövs helt enkelt en nytt politiskt ledarskap.