Insändare Läser den utmärkta insändaren från orolig förälder från torsdagens tidning, instämmer till fullo. Frågeställningen är, varför ligger alltid Enköping på bottenplats på den årliga skolrankingen som Lärarförbundet genomför? I höstas kom Enköping på plats 232 av landets 290 kommuner, jag skäms!

Den främsta orsaken till detta är våra relativt lägre löner i jämförelse med de närliggande kommunerna. Resultatet blir att duktiga erfarna lärare söker sig från Enköping och vi får färre behöriga lärare och därmed sämre kvalitet. När nu skolan har gjorts till en marknad kan inte vi ha lägre löner här i Enköping för då tappar vi kompetens. Enköpings Kommun har genom alla år satsat mindre på skolan per elev än riksgenomsnittet. Varför ska det vara så? Vi är en tillväxtkommun med bra skatteunderlag vi borde i stället satsa på att få ”Sveriges bästa skola”!

Precis som insändarskribenten säger känns det inte bra när det första ni gör i nya ledningen är att prata om besparingar på skolans område.

Nu vill jag därför fråga den nya majoriteten, hur ser ni på skolans framtid i Enköping. Vilka är era visioner?