Sverige bäst – på övertolkningar

24 maj 2019 06:00

Sverige är bäst i klassen när det gäller att övertolka EU-regler. Det skadar företagens konkurrenskraft och är ett problem som nästan alla företagare vittnar om. Har man i EU kommit överens om gemensamma regler, så kan det inte vara så att svenska myndigheter slentrianmässigt lägger på ännu högre krav på våra egna företagare. Det bromsar tillväxten i svenska företag och urholkar därmed vår välfärd. Övertolkningen av EU-regler måste bromsas.

Det är hos företagen som välstånd skapas och det är därför vi måste göra allt i vår makt för att förbättra företagens villkor. Det finns inga andra sätt att få resurser till sjukvård, polis och infrastruktur än genom starka företag.

Tyvärr har svenska politiker och myndigheter en svårslagen förmåga att krångla till det för företagare. Det är ett välkänt faktum att Sverige alltid är först och går längst när det gäller att efterleva EU-direktiv. I merparten av Europa tänker man precis tvärtom. När gemensamma regler på EU-marknaden tolkas och följs upp så olika i de olika länderna, då försvinner många av fördelarna med en gemensam marknad. För oss moderater är det uppenbart att vi måste göra något åt den skeva regeltillämpningen i Europa. Sverige ska inte sträva efter att vara bäst i klassen på att övertolka EU-regler.

Det kan förstås finnas tillfällen när det finns skäl för Sverige att ha mer långtgående regler än övriga EU. Vare sig svenska bönder eller konsumenter skulle nog exempelvis vilja se ett djurskydd på grekisk nivå. Samtidigt måste det finnas rimlighet i hur långt vi ska gå i denna och andra frågor. Metoden bör istället vara att höja lägstanivån i EU - inte att övertolka regler här hemma. Dagens agerande försämrar våra egna företagares konkurrenskraft mot omvärlden.

Moderaterna går till val på att slopa 1000 byråkratiska EU-regler. Det är ett gemensamt vallöfte från vår europeiska partigrupp EPP, som är den största i EU-parlamentet. Vi lägger alltså stor kraft bakom arbetet för regelförenklingar. Det krävs att politiken pekar med hela handen och visar att vi både kan och vill minska regelbördan för företagen.

Här hemma vill Moderaterna införa en princip om att svenska krav inte ska gå över minimireglerna i EU. Har man kommit överens om en gemensam nivå i EU, så ska den i princip alltid gälla. Om det ändå i enskilda fall finns skäl att ha mer långtgående ambitioner än andra länder, så måste det finnas en tydlig beskrivning av konsekvenserna för våra företagare. Ett sådant tillkännagivande lyckades Moderaterna driva igenom i riksdagen alldeles nyligen och nu blir det upp till bevis för regeringen att göra verkstad av detta. För väldigt många företagare vore det en efterlängtad förändring.

Det ska råda rättvis konkurrens för svenska företag på EU-marknaden - och då kan inte Sverige vara bäst i klassen på att övertolka EU-regler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa