Insändare Jag har idag lördag den 19 oktober läst en insändare om borttagandet av evenemangstips i EP. Svaret från redaktionschef Berglund är förbryllande för mig när han hänvisar till webben. Det är inga problem för en del av EP:s läsekrets, men vad anser våra äldre i samhället? Hur behandlar EP de till åren komna läsarna? 

Den här frågan är ingen ickefråga för oss äldre och de äldre verkar inte vara någon prioriterad grupp för EP. Precis som de äldre inte är någon prioriterad grupp för våra ledande politiker, Enköpings Kommun eller KF/COOP med  flera. 

Jan Lennartsson

 

SVAR:  Där digital läsning ökar mest

I mitt svar angående evenemangsguiden hänvisar jag inte till webben. Jag konstaterar att vi tagit bort guiden från EP och redogjorde för argumenten för beslutet.

Äldre – och alla andra läsare – kan ta del av nyheter från Enköping och övriga Uppland genom Enköpings-Posten fem dagar i veckan genom pappersutgåvan nu precis som tidigare. Dygnet runt sju dagar i veckan kan alla också läsa eposten.se digitalt. Nu hänvisar jag alltså också till webben och mobilen. Värt att veta i sammanhanget är att äldre över 65 är det grupp där läsningen digitalt ökar allra mest. 

Roger Berglund, Redaktionschef