Insändare Under de senaste dagarna har det rapporterats om lantbrukare som har fått utstå hat, hot och våld från extrema djurrättsaktivister. Egendom bränns ner, familjegravar skändas och barn skräms. Det är ovärdigt en demokrati som Sverige att familjer tvingas leva i skyddat boende på grund av autonoma grupperingar som sätter skräck i laglydiga medborgare. Lag och ordning måste upprätthållas.

Det är oacceptabelt och allvaret förstärks av att dåden ofta sker i eller nära hemmet, eftersom många lantbrukare har sin verksamhet hemma. Därmed drabbas inte bara lantbruket utan hela familjer, även barn, blir direkt lidande.

Svenska lantbrukare förtjänar respekt. De lägger grunden för en livskraftig landsbygd och bidrar dagligen till svensk livsmedelsproduktion. Jobb och företagande är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Att vara lantbrukare är en livsstil som kräver hårt arbete och långa dagar året om. Branschen är utsatt för tuff internationell konkurrens, med höga kostnader och små marginaler. Man verkar under en rad högt ställda regler kring bland annat djurskydd som vi har all anledning att vara stolta över. Tack vare lantbrukarnas arbete har vi högkvalitativa varor på hyllorna och i kyldiskarna i affärerna. Ändå är det just det arbetet som är anledningen till att lantbrukare utsätts för allvarliga hot och dåd. Det är helt oacceptabelt.

Det är nu dags att återupprätta det samhällskontrakt som aldrig borde ha brutits. Vi moderater menar att hoten mot lantbrukare måste tas på allvar. Det är därför som Moderaterna har krävt att rättsväsendet ska prioritera denna form av brottslighet. Det ska finnas starkare skydd för dem som utsätts för hot och skadegörelse av djuraktivister.

Äganderätten och näringsfriheten måste också stärkas och respekteras. Näringslivets värde och existens hotas genom att demokratins principer sätts ur spel av extrema djurrättsaktivister som tycker att de står över lagen och vår demokrati.

Polisen ska komma och när man ringer oavsett var i landet man bor. Polistätheten i Sverige är den lägsta på tio år. Vi föreslår därför fler poliser. Samtidigt behöver samordningen kring djurrättsaktivism bli bättre och Polisen måste få möjlighet att arbeta med detta.

Att svenska lantbrukare väljer att lägga ner sin verksamhet på grund av hot, inbrott eller skadegörelse leder inte till bättre djurhållning. Resultatet blir i stället mer importerad mat, som ofta produceras under sämre villkor för både djur och natur. Regeringen talar gärna om ökad livsmedelsproduktion tack vare den tidigare antagna livsmedelsstrategin. Men inga strategier kan ersätta samhällskontraktet. Utan det saknas grunden på vilket samhället måste byggas.

Vi moderater kommer alltid stå på brottsoffrens sida. Hot och våld kan aldrig och får aldrig normaliseras och accepteras av samhället. Det vore förödande för oss alla.