Slopa preskription för våldtäkt

24 augusti 2019 06:30

För ett par månader sedan kunde en våldtäkt mot en åttaårig flicka som skedde 1995 klaras upp med hjälp av så kallad familjespårning. När tekniken går framåt måste politiken följa efter och ta sitt ansvar. Bakom varje våldtäkt finns ett brottsoffer som fått sitt liv förstört av en eller flera gärningsmän. Det är därför hög tid att slopa preskriptionstiden för våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott.

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen från BRÅ har utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt under de senaste åren. För tredje året i rad ökade antalet anmälda våldtäkter och totalt anmäldes 7 958 våldtäkter förra året. Det är drygt 20 våldtäkter om dagen. Värst är utvecklingen bland unga kvinnor där fler än var tredje ung kvinna uppgav att de någon gång under året utsatts för ett sexualbrott.

Sedan årsskiftet är det möjligt att använda så kallad familjespårning för att finna släktingar till en oidentifierad misstänkt och därigenom komma vidare med brottsutredningen när den misstänkte själv inte finns i någon databas. Metoden användes bland annat i det så kallade Billdalsfallet där en 24 år gammal våldtäkt kunde klaras upp.

Om fler brottsoffer ska få upprättelse efter att ha blivit utsatta får preskriptionstiderna inte tillåtas att stå i vägen. Det är därför motiverat att slopa preskriptionstiden vid våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott. Därigenom skickar vi också en tydlig signal till gärningsmännen att de inte kan vänta sig att komma undan. Vidare vill vi även tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av bestämmelserna om preskription.

Samtidigt måste ytterligare åtgärder vidtas för att klara upp fler sexualbrott. Vi moderater vill stärka polisens utredningsverksamhet för sexualbrott. Vi vill se betydligt fler poliser och en ökad polisnärvaro i hela landet. Vi satsar resurser på fler övervakningskameror för att möjliggöra stärkt trygghet på brottsutsatta platser. Vi vill dessutom att det i varje polisregion ska finnas särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott. Det är även vår uppfattning att dagens minimistraff på två år för våldtäkt inte alls speglar brottets allvar.

Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott. Det är vår skyldighet att göra allt som står i vår makt för att ge de utsatta kvinnorna (och ibland även männen) den upprättelse de förtjänar. Sveriges behöver en rättspolitik som tydligare värnar människors trygghet och säkerhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa