Skjut upp bygget av nytt kommunhus

6 september 2019 06:30

Ska Enköping verkligen prioritera bygget av ett nytt kommunhus?

För oss i Nystart Enköping är det inte längre självklart. När ekonomin nu kärvar tvingas vi till hårda prioriteringar av kommunens åtaganden och investeringar. Vi ser att ett kommunhus ger synergieffekter och andra fördelar, men ställer oss frågan om det bör byggas just nu.

Vi ser flera skäl att avvakta.

Enköping är mitt i bygget av en simhall och ett samsjuklighetsboende, en ny gymnasieskola projekteras, nya grundskolor planeras och förskolor byggs på löpande band runtom i kommunen. Bland mycket annat.

Samtidigt prioriterar vi i Nystart Kulturhuset Joar, Kulturskolan samt en hotellösning på Stattomten.

Allt det här ska beslutas, projekteras och finansieras. Det slukar resurser i en redan ansträngd ekonomi. Vi ser en risk att det blir för mycket på en gång.

Dessutom fortsätter vår kraftiga befolkningsökning. Även andelen äldre ökar, liksom behovet av omsorg och förväntningarna på välfärden. Vi behöver tydligare se hur det påverkar kommunens ekonomi på sikt. Vad måste prioriteras, vad måste väljas bort?

Kommunhuset utrymdes förra året av arbetsmiljöskäl. Flera förvaltningar arbetar nu i inhyrda lokaler som verksamhetsanpassats. Nystart ser en möjlighet att förhandla ned hyran när vi efter den första hyresperioden betalat för de rätt stora ombyggnaderna.

Om det är ekonomiskt försvarbart i ett helhetsperspektiv att vara kvar ytterligare en tid i de nuvarande lokalerna, anser vi att ett nybygge kan vänta.

Nystart Enköping vill därför att en översyn av hyresavtalen, och därmed eventuellt ett framskjutet bygge av kommunhuset, finns med som ett alternativ i de fortsatta diskussionerna.

Johnny Karlsson, Agneta Malmgren, Anders Wikman, Agneta von Schoting, Ingvar Magnusson, Tuija Rönnback, Margareta Ekblom

Styrelsen Nystart Enköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!