Sätt ljus på torgbrunnen

15 april 2019 06:30

På ett tidigare inlägg om torget och pusslet i vår stolta stad, har jag fått uppskattande kommentarer. Några uppsatser från någon skola har såvitt jag vet ej presenterats. I media har Roger Pettersson reagerat bland annat på torgbrunnen.

Om torgbrunnen har tidigare ett par kommentatorer uttalat tveksamhet. Min poäng är att den gamla gjutjärnskandelabern skulle sprida ett mera romantiskt ljus i visionen om Parktorget.

Den bistra verkligheten som vi upplever den är att vattnet merendels saknas. Ljuset är också obefintligt. Statyn borde belysas underifrån. Har man tillfrågat upphovsmannen om man får hänga julprydnader på brunnen?

Sockeln är onödigt hög och den står i mtten på en fyrkantig bassäng i rosa material och utan vatten. Här finns ochså någon sorts träram av grovt trävirke. Är det en reparationsåtgärd som pågår? Är det fallet så är det dags för kommunen att förklara sig om den utdragna processen.

Enligt mitt betraktelsesätt borde konstverket stå närmare jorden på en rund kulle av odlad jord med gräs, blommor och (en)buskar. Luften är renare då genomfartstrafiken och Stadshotellet togs bort, men torget förlorade sin funktion som mötesplats.

Jag utmanar skolklasser (och eventuellt lärare) i samhällskunskap, trädgård och kultur att delta i debatten om utformningen av vår stad. Hjälp på traven finns på nätet, Http://epsilon slu.se

Det femte elementet kvintessensen är att synas och förstärka hemkänslan i utomhusmiljön.

Parollen är ”en modern mötesplats och enköpingsbornas offentliga vardagsrum” som det är formulerat i fullmäktiges beslut.

Tekniska nämnden har bollen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Carlström