Satsa på lärarna – för elevernas skull

12 september 2019 06:30

Den 10 september firade vi Skolans dag, en dag instiftad av Lärarnas Riksförbund för att lyfta fram skolan och lärarnas viktiga arbete. Vårt budskap i år är att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för skolans viktigaste resurs – lärarna. Lärarnas Riksförbund i Enköping har bjudit in våra skolpolitiker att skugga en lärare under en arbetsdag för att skapa förståelse av hur en arbetsdag kan se ut. Endast en politiker har anmält sig men vi hoppas fler kan ta sig den tiden under hösten eftersom det ger en mer realistisk bild av verkligheten än vid de regelbundna nämndbesöken.

De elever som nyss börjat ett nytt läsår har ofta tvingats byta lärare. De som fått utbildade och legitimerade lärare är värda gratulationer, även om detta egentligen borde vara en självklarhet. Men en växande personalomsättning drabbar elever även om de haft turen att få en behörig lärare. Enköpings kommun har i år lyckats rekrytera nya behöriga lärare och nu gäller det att få dem att stanna!

För den svenska skolans långsiktiga utveckling är det förödande att inte uppskatta och premiera lärares erfarenhet och kontinuitet. Äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. Arbetsgivarna måste bli bättre på att värdesätta de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön. Erfarna, lojala medarbetare står för kontinuitet och måste erbjudas en löneutveckling i paritet med omkringliggande kommuner. Kommunpolitiker och skolansvariga måste inse att de får mer lärarkompetens för pengarna, och kontinuitet för eleverna, om de först och främst satsar på att behålla de lärare man redan har.

Men det är inte bara lönen som får lärare att byta jobb. Enligt senaste internationella TALIS-undersökningen har svenska lärares arbetstid ökat i grund- och gymnasieskolan. Svenska lärare åläggs mycket annat än att undervisa. Många lärare upplever dokumentationskraven som stressande och överväger därför att sluta som lärare just därför.

Lärare måste få rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är extra viktigt när lärarbristen blir alltmer akut. Särskilt måste man satsa på de erfarna lärarna, som missgynnas i löneutvecklingen och inte känner sig uppskattade.

De erfarna lärarna utgör ryggraden i skolan. Nu gäller det att ansvariga skolpolitiker ställer sig frågan hur man ska ta tillvara erfarna lärares kompetens och premiera ansvarstagande. Politikerna måste inse att om kommunen ska kunna möta behovet av fler lärare och behålla trotjänarna, måste man satsa mer på läraryrket.

Förhoppningsvis är det fler skolansvariga kommunpolitiker som inser allvaret och värnar sina lärare. Både de nyanställda och de erfarna. Båda behövs. Satsa på lärarna för elevernas och allas vår gemensamma framtids skull.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Wibrell