Insändare Väl fungerande sjukvård, högklassigt bemötande och utmärkt medicinsk behandling borde vara en självklarhet för alla i Välfärdssverige. Så är inte fallet. Om du är kvinna, vill säga.

Forskningen går konstant framåt, men studier gjorda vid Karolinska Institutets forskningsinstitut för genusmedicin visar att läkare nedprioriterar sjukdomar som främst drabbar kvinnor, som endometrios (som bland annat kan ge svår smärta), premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och hjärt- och kärlsjukdomar. Och trots vetskapen om att kvinnor och män reagerar olika på medicinsk behandling, sker alltjämt forskning på i huvudsak handjur och hanceller.

Även i fråga om preventivmedel behöver forskningen intensifieras. Biverkningar till följd av preventivmedelsanvändning drabbar många kvinnor. Det är oacceptabelt!

Centerkvinnorna ser ett tydligt behov av mer forskning på kvinnosjukdomar. Tester av nya läkemedel bör göras på kvinnor i olika åldrar, och behandling av kvinnor ska bygga på forskning gjord på kvinnor. Det behövs också mer forskning som fokuserar på klimakteriet och symptomlindring vid övergångsbesvär.

Centerkvinnorna vill att det tas krafttag för kvinnors hälsa och välmående samt att lika höga krav ställs på vården för kvinnor som det idag ställs på vården för män. Vi hoppas att nästa regering inser vikten av att satsa på forskning och andra insatser för en mer jämställd vård. Kön ska inte avgöra vilken vård, vilket bemötande eller vilken behandling du får.