Så lyfter vi företagen i Sverige

30 augusti 2017 06:00

Att Sverige befinner sig i högkonjunktur är bra – men ändrar inte det faktum att vi har stora samhällsutmaningar att ta itu med. Arbetsmarknaden förändras. Digitalisering och automatisering gör att många av dagens jobb kan komma att försvinna inom en snar framtid. För att Sverige ska hänga med i utvecklingen är det därför viktigt att nya jobb kan skapas. Moderaternas mål är att 500 000 nya jobb ska växa fram till år 2025.

Jobb skapas främst i företag som växer och kan anställa. För att stärka Sverige har vi sett över vår företagspolitik och skapat lokala, moderata företagarråd, över hela landet. I ett företagarråd träffas moderater och företagare och jobbar tillsammans för ett bättre företagsklimat. På så vis kan jobbskaparnas egna idéer spridas och skapa tillväxt i hela Sverige.

Tyvärr har den rödgröna regeringen försvårat för företagare genom att höja skatter och avgifter. Näringslivets regelnämnd har i sin årliga rapport slagit fast att företagarna upplever att regelkrånglet ökat under den rödgröna regeringen. Det är inte acceptabelt. Det måste bli enklare att driva företag om Sverige ska stå starkt i konkurrensen med omvärlden.

Sverige ska ha ett ledande företagsklimat och entreprenörer ska vilja flytta hit, inte härifrån.

Vi ser därför allvarligt på den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft som idag råder. Arbetskraftsinvandringen bör underlättas snarast. Den som vill komma till Sverige för att jobba, bidra och göra rätt för sig ska kunna göra det. Utöver detta behöver handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas och enklare incitamentsprogram och delägarskap för anställda möjliggöras. Moderaterna vill dessutom tillsammans med Alliansen införa inträdesjobb, med sänkta anställningskostnader, så att det blir enklare att ta steget in på arbetsmarknaden för att lära sig jobbet på jobbet.

Detta är några av våra förslag för ett starkare Sverige. Samhällsutmaningarna kommer inte att vänta in den rödgröna regeringen. Det är dags för en företagarvänlig regering, och den leds av Moderaterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Svantesson (M) Marta Obminska (M)