S sviker människor utanför städerna

30 mars 2019 06:00

Sveriges lands- och glesbygd och människorna som bor här är en viktig del av det som driver vårt land framåt. Dessvärre visar Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen återkommande, såväl i ord som i handling, att de knappast är måna om att hela landets potential ska tas tillvara.

Regeringen driver en landsbygdsfientlig politik, och det är människor i hela landet som får betala priset. Rödgröna skattehöjningar slår hårt mot vardagslivet utanför storstaden. Det senaste året har bensinpriset nått rekordnivåer och till och med passerat 16 kronor per liter. Under Stefan Löfvens ledning har skatten höjts gång på gång. Det ger klirr i statskassan. Men för dem som inte har något alternativ till bilen blir livspusslet desto svårare när bensinpriset rusar. Var hamnar pengarna är en fråga flera ställer sig.

Servicen och välfärden försämras på många håll ute i landet. Exempelvis behöver underhållet i vägnätet förbättras, men regeringen säger nej. I stället ska människor nöja sig med sämre vägar och sänkta hastighetsbegränsningar. Inte heller har regeringen gett Polisen och Tullverket tillräckliga resurser för att stoppa de utländska stöldligor som plågar hela bygder. Ligorna står för hälften av alla bostadsinbrott. Samtidigt är polistätheten den lägsta på tio år. En polisbil ska täcka hela södra Lappland. Vårdköerna växer och statistik från Sveriges Kommuner och Landsting visar att landstingen i norra Sverige är sämst på att leva upp till vårdgarantin. Allra värst är situationen i regioner och landsting som styrs av Socialdemokraterna. Var människor bor i vårt land ska inte vara avgörande för vilken vård man får.

På Stockholms gator och i departementens korridorer är kanske allt detta knappt märkbart, men för dem som bor utanför storstäderna är priset högt – för den som är i behov av vård i tid eller som helt enkelt vill få vardagen att gå ihop.

Moderaterna ser hela Sverige. Därför satsar vi på vägnätet och vi ökar skattenedsättningen på diesel som används i lantbruket. Vi gör en kraftig förstärkning av Tullverket, för att stänga gränsen för vapen, narkotika och stöldgods. Vi satsar två miljarder kronor för att korta vårdköerna.

Vi vill att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla – oavsett var i landet man bor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa