Ryssland är Sveriges huvudfiende

10 mars 2017 06:00

Rolf Jönsson skriver i sin insändare 1 mars att jag har en förenklad syn på fred. Varför röra till det och göra frågan om fred svår, som Rolf försöker göra?

Den lyckade alliansfriheten som Rolf skriver om handlade egentligen om att andra länder fick göra jobbet att besegra Hitlertyskland. Vi smet ut bakvägen utan att ta vårt kollektiva ansvar. Undrar just vad norrmännen tyckte när Sverige tillät tyska trupptransiteringar genom Sverige till Norge? Vårt norska broderfolk uppskattade säkert inte vår så kallade alliansfrihet. Tystnad och passivitet är också ett ställningstagande.

Det är viktigt att i varje historiskt läge avgöra vem som är huvudfienden. Sedan en tid tillbaka är de flesta av oss överens om att det är Ryssland som utgör det största hotet mot Sveriges oberoende. Inte bara vårt oberoende, Ryssland för också en mycket aggressiv och expansiv politik mot övriga världen.

De senaste exemplen är spridandet av falska nyheter och dataintrång i militära och civila myndigheter i flera länder. Ryssland arbetar aktivt för att påverka demokratiska val i olika länder. Ett sådant exempel, som också Rolf sprider, är att Sverige som Nato-medlem skulle tvingas att stationera kärnvapen på svensk mark. Ett fullständigt felaktigt påstående som spårats och visat sig komma från rysk underrättelsetjänst.

Ryssland har i dag utvecklats till en diktatur med Putin som enväldig härskare. Ingen opposition tillåts, informationsflödet och delar av media, är statligt kontrollerat. Ryssland är en diktatur som ständigt hotar de små länderna, inte bara hotar utan också utpressar och annekterar. Det allvarligaste exemplet är Ukraina/Krim.

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Vårt svenska försvar som sägs hålla en vecka räcker inte till. Därför måste vi söka samarbete med likasinnade demokratiska stater. Då är Nato Sveriges bästa alternativ just nu.

När den nya ledningen i USA vacklar i sitt stöd för Nato blir vår anslutning ännu viktigare.

Rolf är orolig för vad Ryssland ska säga om vi går med i NATO, vi ska inte reta upp Björnen? Det är just denna anpassningspolitik som är farlig. Det är glädjande att Sverige sett en tillnyktring i den svenska försvarsdebatten de senaste åren. Den borgerliga regeringen slaktade vårt försvar och det intressanta är att det var moderaterna som var drivande. I dagarna kom ett bra beslut att återinföra värnplikten. Vi är ett litet land med en begränsad försvarsförmåga, vi måste inse detta och söka allianser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Alvemark