Remissinstanser styr vi inte över

27 april 2018 06:00

Till att börja med skulle jag vilja beklaga att du Erika drabbats och inte fått ditt bygglov så som du förväntat dig. Jag vill också redogöra för hur just ditt ärende har hanterats.

Det inkom en ansökan till byggavdelningen den 26/10 förra året och delades ut till handläggare den 6/11. Den 13/11 remitterades ärendet till Upplevelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Upplandsmuséet. Samhällsbyggnadsförvaltningens svar inkom till byggavdelningen den 30/11 och då kunde handläggningen fortsätta.

Den 4/12 skickades ärendet ännu en gäng på en remissrunda. Denna gång till miljöavdelningen samt till berörda grannar. I och med att er fastighet ligger inom riksintresse och i närhet till en kyrka måste Länsstyrelsen även höras innan ärendet kan hanteras vidare.

Då Länsstyrelsen inte hade svarat i början av mars i år skickades ärendet ytterligare en gång dit och där ligger det fortfarande utan att vi fått något svar. Vi vet av erfarenhet att remissvar från Länsstyrelsen kan dra ut på tiden och det kan vara information som vi fortsättningsvis kan behöva delge sökande när det är aktuellt.

Byggavdelningen har alltså från det att ärendet delats ut till handläggare hanterat det i fem veckor och därefter har det som sagt fastnat hos Länsstyrelse. Hur gärna vi än skulle vilja påverka deras handläggningstid kan vi tyvärr inte styra den. Det är också anledningen till att våra tjänstemän inte kunnat svara på när ett bygglov kan vara beslutat.

Jag håller med om att det borde varit rimligt att få bygglov inom de 10 lagstadgade veckorna, men jag kan tyvärr inte ta ansvar för hur de remissinstanser, som måste höras, sköter sin ärendehantering.

Däremot hävdar jag fortfarande att jag är stolt över den positiva förändring som skett vad gäller handläggningstider på byggavdelningen och vill mena att det är en rättvisande bild jag gav i min ursprungliga insändare.

Du är välkommen att ta kontakt med mig för att diskutera vidare och hjälpa oss att bli än bättre och jag kan lova dig att vi gör vad vi kan för att du ska få ditt bygglov så snart som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa