Rätt ska vara rätt

20 januari 2017 06:00

Svar till Jan Fredriksson (EP 18 januari).

För den som för första gången ska bygga och lämnar in en bygglovsansökan kan processen upplevas som en ren djungel. Det kan ta både tid och energi att få till en komplett ansökan med korrekt utformade handlingar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår service och förenkla för den sökande. Inom kort kommer vi att kunna erbjuda en digital lösning för bygglovsansökan, där sökanden också kan följa sitt ärende på ett enkelt sätt.

Självklart vill sökanden få sitt bygglov så snabbt som möjligt. Våra tjänstemän på miljö- och byggnadsförvaltningen gör allt för att det också ska bli så. Det är inte ovanligt att sökanden, precis som Jan Fredriksson (C) påpekar, räknar tiden från den dag som ansökan lämnas in. Plan- och bygglagen säger att de 70 dagarna för handläggning börjar räknas när ansökan är komplett.

Tiden fram till komplett ansökan kan ta olika lång tid, men våra bygglovshandläggare hjälper till i så stor utsträckning som möjligt för att få till en smidig process. I dag erbjuder vi också möjligheten att få samtala direkt med en handläggare på Öppet Hus varje torsdag klockan 16–18. Det kan bidra till en ökad ömsesidig förståelse. 9 mars kommer Öppet Hus dessutom att besöka Fjärdhundra. Välkommen!

Anledningen till att ansökningar kan ta olika lång tid kan bero på flera saker. Förutom att handlingarna ska vara korrekta och kompletta, kan situationer uppstå när andra myndigheter, till exempel Länsstyrelsen, måste höras. Den tid som det tar när externa instanser hanterar ett ärende, kan vi på kommunen inte styra över.

Därför blir exemplen gällande bensinstationen i Simtuna och Martin & Servera missvisande, då större delen av handläggningstiden var hos Länsstyrelsen och andra instanser. Om vi ser till det faktiska antalet dagar ärendet handlades på byggavdelningen blir det, från det att ansökan kom in, 94 dagar. Alltså 14 dagar mindre än tiden för Martin & Servera. Själva handläggningstiden från kompletta handlingar rymdes inom de lagstadgade 70 dagarna.

Jag håller med om att ”den vanliga bygglovsansökaren” anser att den totala tiden för en inlämnad ansökan till startbesked ska vara så kort som möjlig. Det är också våra tjänstemäns intentioner.

Därför är det oerhört viktigt att alla, framför allt vi politiker, bidrar till att öka förståelsen och kunskapen om bygglovsprocessen. Därför måste vi hålla oss till fakta och sanning!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!