Passivitet försämrar krisberedskapen

23 juli 2018 06:30

Enligt de senaste uppgifterna härjar upp till 80 bränder runt om i Sverige som nu sprider sig fort i torra skogar och marker. Skogsägare, lantbrukare och invånare runt om i landet drabbas nu hårt när de tvingas evakuera från sina hem och se sina tillgångar i form av åkermark och skog gå förlorade i en allvarlig omfattning.

Vi känner alla starkt med de drabbade, och alla som bidrar till släckningsarbetet och andra hjälpinsatser är värda allas vår respekt. Inte minst tillströmningen av alla frivilliga krafter säger något om styrkan i det svenska civilsamhället.

Det viktigaste nu är förstås att bekämpa bränderna med alla tillgängliga medel. Brandbekämpningen är mycket krävande och människor måste få avbyte, rast och vila emellanåt. Bristen på uthållighet när det gäller utbildad räddningstjänstpersonal är påtaglig.

Utanför större städer finns behov av deltidsbrandmän. Att säkerställa att fler kan och vill åtaga sig den uppgiften är nödvändigt. Det räcker inte att ålägga ansvaret för detta till kommunerna. Regeringen måste ta ledarskapet på allvar och se till att det kommer på plats.

Alliansregeringen tog initiativ till en bred utredning efter skogsbranden i Västmanland 2014 som bland annat skulle föreslå åtgärder för hur myndigheterna bättre skulle kunna hindra och hantera liknande händelser i framtiden. Utredningen begränsades sedan av regeringen Löfven som istället lät Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överta ansvaret för att identifiera förbättringsåtgärder.

Det är anmärkningsvärt att regeringen begränsade en viktig utredning om landets krisberedskap för att istället låta myndigheten som hade ansvaret för hanteringen av branden 2014 utvärdera sina egna tillkortakommanden. Det här är en hantering vi moderater vänder oss skarpt emot. En bred utredning som analyserar hur vi kan stärka vår krisberedskap vid skogsbränder måste återupptas.

Regeringen har under mandatperioden inte presenterat några nämnvärda förslag för att stärka vår krisberedskap vid skogsbränder. En regering som inte förmår att prioritera en grundläggande funktion som krisberedskap har all anledning till självkritik. Exempelvis motsvarar bara kostnaden för regeringens elcykelpremie kostnaden för 3-4 brandflyg. Sverige behöver en ny regering som prioriterar vår krisberedskap – inte bara i ord utan även i handling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa