Orolig för rasismen

27 februari 2017 06:00

Svar till Sune Johansson (EP 23 februari).

Jag förmodar att Sune Johanssons frågeställning om vad som oroar mig mest är den insändare jag skrev där sakfrågan var att moderaterna sagt att de aktivt kommer att förhandla med ett parti de själva anser vara rasistiskt.

För mig som Socialdemokrat, och som privatperson, kommer mänskliga rättigheter och kampen för människors lika värde alltid att komma först. Oavsett var i världen ska ingen människa diskrimineras eller dödas på grund av etnicitet, kulturell bakgrund, sexuell läggning, kön, funktionsvariation, religion eller politisk åsikt.

Därför oroar jag mig mest över att högerextrema krafter med rasistiska och främlingsfientliga värderingar växer sig allt starkare världen över och även här i Sverige. Jag oroar mig över att människor inte lärt sig av vår historia.

Jag oroar mig över att presidenten i USA, det land som ofta kallas världens största demokrati, begränsar transpersoners rättigheter likväl som jag oroar mig över att HBTQ-personer riskerar att dödas i ett antal länder på grund av sin sexuella läggning.

Jag oroar mig över att vi människor inte kommit längre när vi inte förstått att olikheter inte är något farligt utan snarare en tillgång. Jag oroar mig över att okunskap och rädsla idag på 2000-talet är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet.

Därför kommer jag även fortsättningsvis engagera mig och kämpa för människors lika värde och mänskliga rättigheter både internt inom det Socialdemokratiska partiet och offentligt i olika media.

Därför kommer jag även fortsättningsvis ställa mig frågande till det som var sakfrågan i min insändare – varför moderaterna aktivt väljer att förhandla med ett parti som de själva benämner som rasistiskt och i och med det banar väg för dessa värderingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!