Insändare Då NE inte vill tala om hela sanningen så skall jag försöka klarlägga innehållet i de två olika simhallsprojekten på ett lättfattligt sätt.

Hade det blivit byggt som det föregående fullmäktigebeslutet sa, så hade vi för 423 miljoner fått följande:

* En ny baddel som hade haft samma innehåll som det som byggs idag men ihopbyggd med sporthallarna A, B & C, vilket skulle göra att man inte behöver ha en extrabemanning som man nu behöver, till en stor årlig extrakostnad.

* Helt nya omklädningsrum till hall A, B & C. Då hade man sluppit vattenskadan som EP skrev om den 30/5 i år och som då skulle kosta 400 000 kr att åtgärda.

* Helt ny ventilation för hall A-C.

* 4 st. utomhusbassänger varav en undervisningsbassäng, en motions- och träningsbassäng, en småbarnsbassäng och en hopp- och äventyrsbassäng.

* Ombyggnad av hela befintliga parkeringen så man slapp stående vatten vilket ingick i det tidigare projektet, men som man nu betalade extra för.

Vad har man nu då fått med det beslutet som Socialdemokraterna och Nystart drev igenom och som kostar 350 miljoner?

Jo, man får:

* En identiskt simhallsdel som den tidigare beslutade och inget mer.

Man får inga nya omklädningsrum och ingen ny ventilation för hall A-C. Man får heller inga utomhusbassänger vilket hade varit bra denna sommar när man inte bör bada i många av våra bad i Mälaren på grund av algblomningen.

En argumentation från NE:s sida var att man under rivningen av det nuvarande badet och byggnationen av den nya simhallen inte kunde simma. Det kunde man visst, för då skulle man först bygga utomhusbassängerna som täcktes in med tält och sedan riva simhallen. När det var rivet skulle man börja bygga den nya simhallen.

Och vad skall man göra med den gamla simhallen när den nya är klar?

NE ska väl bara låta den stå och förfalla eftersom NE håller i pengarna enligt deras insändare från den 23/8 i EP, för gör man något med den så kostar det pengar som skall läggas till de 350 miljonerna för att man skall jämföra de olika projekten på samman sätt och särredovisa och mörka vissa utgifter som nu. I det tidigare projektet var denna renovering med.

Slutsatsen blir att NE:s lösning blir dyrare och sämre i det långa loppet än det tidigare beslutade simhallsprojektet!

Det känns väldigt tråkigt att det har blivit så i detta projekt och i många andra som NE har varit med och påverkat!

Med hopp om ändring!