Mindre byråkrati önskas

28 december 2018 09:47

Rim och reson? Enköpings kommun har i flera mätningar fått dåliga betyg för service och för bemötande av lokala företag. Nu är det hög tid att ta itu med problemet. Det förutsätter givetvis att det ges tydliga direktiv till de tjänstemän som är berörda. I första hand miljö och byggnadsnämnden. Den är känd för en byråkratisk hantering av olika ärenden. Vissa anställda har rykte om sig att vara bokstavstroende som tolkar olika beslut ner till kommatecknet och inte alls förstår skillnaden på extensiv eller restriktiv tolkning av olika regler.

Nu när vi troligen går mot sämre tider är det nödvändigt att kommunens tjänstemän hjälper och inte stjälper lokala företag och initiativ. Nu verkar det vara som en seger för vissa byråkrater när man utfärdar en straffavgift eller ställer ultimativa krav. En gång i tiden anställdes en stadsbyggnadsingenjör för att hålla ordning på den mest negativa byråkratin. Snälla politiker det är dags att ni tar tag i frågan. Kanske måste tjänstemännen läras att ha en praktisk hantering av de frågor som dyker upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Förhoppningsfull