Likvärdiga villkor för landsbygden

15 februari 2017 06:00

Landsbygden är en viktig del av Enköping, som är en av Sveriges tio största landsbygdskommuner räknat i antalet personer.

Förutsättningarna för att leva på landsbygden är en självklar del för Centerpartiet. I ord är den också det för regeringen, men vi har en regering där den vänstra handen inte vet vad den högra gör. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet med ett tydligt landsbygdsperspektiv, oavsett om vi talar om infrastruktur, företag, service, skolor eller bostäder.

Vi tog många viktiga beslut under Alliansens åtta år i regeringen för att skapa en positiv trend för landsbygden. Om vi på allvar vill att den här trenden ska fortsätta, krävs fler politiska reformer som på djupet skapar rätta förutsättningar.

Vi behöver fler, inte färre företag. Då kan man inte som regeringen gör, belasta landsbygden med extra kostnader för transporter. Om regeringen menar allvar med sitt vurmande för landsbygden förutsätter vi att de snarast stoppar sina planer på den kilometerskatt som enbart leder till ökade kostnader och sänkt konkurrenskraft för bönder, livsmedelsindustri och handel. Klimatkrisen ska lösas med nya bränslen, inte genom att företag på landsbygden tvingas lägga ner.

Vi vill i stället säkerställa att upphandlingar möjliggör mer närproducerade livsmedel i våra skolor, vård och omsorg genom att ställa sådana miljökrav som leder till detta, samt att upphandlingarna görs mer småskaliga så att mindre företag kan vara med och lämna anbud.

Jobb skapas i företag. Då kan man inte som regeringen gör av ideologiska skäl sätta käppar i hjulet för människor att starta och driva företag genom att begränsa rot och rut. Framför allt rut, en reform som helt bär sina egna kostnader, som inte kostar staten något, och som dessutom gjort att tusentals kvinnor och män som tidigare jobbade svart nu kommit in i den vanliga skattebetalande sektorn och därmed ökat skatteintäkterna.

Då kan man heller inte göra som regeringen gör, att försena utbyggnaden av fiber på landsbygden genom att tvinga PTS att avbryta den planerade auktionen i 700 MHz-bandet. Tillgång till bredband med fiberkapacitet är en grundläggande rättighet, den femte infrastrukturen. Det är en absolut nödvändighet för hushåll, företag och offentliga verksamheter.

Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska man ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. Likvärdiga möjligheter till en bra skola, tillgång till mobiltelefoni, bredband, drivmedel, livsmedel, offentlig service, kommunikationer, kultur och natur. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling.

DEBATT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Solveig Zander (C) Johan Örjes (C) Anne Lennartsson (C)