Koldioxid är en svag växthusgas som i nuvarande koncentration i atmosfären i stort sett spelat ut sin roll. En fördubbling av halten tar storleksordningen 200 år och höjer jordens temperatur med teoretiskt cirka en grad. Detta har varit en självklarhet för republikanerna i USA, och nu satsar man stort på att ta fram billig energi till innevånarna. Man skall öppna kolgruvor, man bygger olje- och gasledningar och man satsar på att utvinna olja och gas. Det skulle man inte göra om det var farligt. Även republikaner har barn och barnbarn som de vill lämna över ett bra land till.

Den 13 mars i år avslutade G20, de 20 rikaste länderna i världen, sitt möte i Baden-Baden i Tyskland. I slutdokumentet ströks föreslagna skrivningar om att man skulle följa det frivilliga Parisavtalet om reducering av koldioxidutsläpp. Det skulle man inte gjort om man anser att fortsatta koldioxidutsläpp är farligt för befolkningen. Även medlemmarna i G20 har barn och barnbarn som de vill lämna över en bättre värld till.

Härmed kan man konstatera att klimatfrågan är stendöd. De enda som inte tycks inse detta är ett antal svenska journalister, medlemmar i den förhärskande klimatreligionen, och regeringspartierna i Sverige, främst miljöpartiet. Här kommer i stället nya pålagor för oss medborgare och bilister för att tvinga oss fortsätta offra till den store klimatguden. Höjda skatter på bensin och diesel, höjda skatter på bilar som har hög förbrukning. Höjda skatter på flygresor. Ett fossilfritt samhälle om 13 år med vindkraft och avvecklad kärnkraft är absurditeter som hägrar för de troende. Sammantaget blir det ett dråpslag mot de som har det sämst ställt. De skall tvingas offra mer till klimatguden eller spärras ut från resor och bilinnehav.

Nu börjar det svenska folket att förstå att det här är bluff, och det är troligt att miljöpartiet åker ur riksdagen nästa val som följd av denna felaktiga klimatfanatism.