Insändare Svar på insändare i Enköpings-Posten 20/12 gällande samsjuklighetsboende i Gryta-Husby

Vi förstår att det finns frågor om det samsjuklighetsboende som ska byggas. Det stämmer som det beskrivs i insändaren att boendet kommer att ha plats för 12 personer med en så kallad samsjuklighetsproblematik. Personerna som ska bo i boendet kommer att disponera var sin lägenhet. Utöver detta kommer det även att finnas gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.

Flera av de som kommer att bo i boendet har redan insatser, till exempel sysselsättning i någon form i kommunens verksamheter. Boendet kommer att ha personal med rätt kompetens och god erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Det kommer att finnas personal dygnet runt på boendet.

Det finns inga planer på att utöka boendet, inte heller några planer att sälja platser till andra kommuner. Såväl socialnämnden som vård- och omsorgsnämnden har under en längre tid haft behov av ett gemensamt boende för denna målgrupp och kommer att använda dessa platser till våra egna kommuninvånare.

Samsjuklighetsboendet kommer att drivas gemensamt av Enköpings kommuns socialnämnd och vård-och omsorgsnämnd. Processen gällande bygglov för samsjuklighetsboende i Enköpings kommun är klart. En överklagan har lämnats in men avvisades av Länsstyrelsen och har inte tagits vidare till Mark- och miljödomstolen.