Illa rutet, Fredriksson!

12 januari 2017 06:00

Jag känner att jag måste bemöta en del av centerpartisten Janne Fredrikssons insändare i EP 9 jnuari under rubriken ”Måste man ryta högst?”. Fredriksson hävdar att bygglovshanteringen för bensinstationen i Simtuna skulle ha tagit 355 dagar. Detta är inte bara en felaktighet utan en ren lögn!

Handläggningstiden för just detta ärende, från att det blev komplett, höll sig inom de 10 veckor som styrs av plan- och bygglagen (PBL).

Däremot är det helt riktigt att tiden från komplett handling till faktiskt beslut om bygglov totalt tog väldigt lång tid. Anledningen till det, vilket jag är övertygad om att Janne Fredriksson är fullt medveten om, är att ärendet remitterades till bland annat länsstyrelsen som är den instans som, på grund av beslut kring tillstånd inom område med landskapsskydd och arkeologisk utredning, hanterade ärendet i drygt 11 månader.

Som sagt – byggavdelningens handläggningstid höll sig inom de 10 veckorna enligt PBL. Därför känns oerhört tråkigt att en så pass erfaren politiker som Janne Fredriksson bidrar till att sprida ett oförtjänt och fram för allt helt felaktigt rykte.

Idag har vi en genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden på 4-6 veckor. Om ett ärende måste prövas av annan instans kan vi tyvärr inte påverka deras hantering!

Så avslutningsvis vill jag besvara Fredrikssons frågeställning om man ”måste ryta högst”. Det är absolut inte nödvändigt. Om man nu ändå dristar sig till att ryta bör man åtminstone ryta rätt och hålla sig till sanningen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!