Här vårt förnuft

29 mars 2017 06:00

”Vilket förnuft ska råda?” frågar sig skribenten Bengt Bäck (EP 20 mars) om turerna kring bygget av en ny simhall. Det är en bra fråga, som vi från Nystart Enköpings sida gärna reflekterar lite över.

Vad som är förnuftigt avgörs väl ofta av betraktaren själv, utifrån egna iakttagelser och erfarenheter.

Många som varit inblandade i simhallsarbetet har nog tyckt att de agerat förnuftigt med de förutsättningar som gällt. Ibland ändras förutsättningarna, och då har också en del beslut ändrats.

Vi kan inte förklara eller försvara tiden innan vårt parti bildades 2014. Däremot vill vi vara tydliga med varför vi agerar som vi gör, vilket förnuft som styr oss.

Bengt Bäck beskriver korrekt det gamla simhallsbeslutet som innebar att såväl bowlinghallen med kafé som den relativt nybyggda rehabbassängen skulle rivas. Dessutom skulle hela simhallen och en stor del av idrottshuset rivas. Enköping skulle stå utan bland annat simmöjligheter under flera års byggtid.

När Nystart kom in i fullmäktige tyckte vi att det var en dålig idé och föreslog att beslutet skulle rivas upp. Så blev det. Man kan ha olika åsikter om det. Men vi anser att det var förnuftigt att rädda bowling- och rehabbadverksamheten, liksom att ha simhallen öppen så länge som möjligt under byggtiden.

Vi har nu beslutat att simhallen ska byggas vid den snart färdigbyggda ishallen, som en del i en fortsatt utbyggnad av idrottsfältet. Provborrningar som utförts har vi då nytta av.

Med all respekt tycker vi inte att det vore förnuftigt att gömma och bygga ihop en vacker simhallsbyggnad med det nuvarande idrottshuset, ett hus med bäst-före-datum. Förutom byggnadstekniska problem är det inte heller möjligt att förlita sig på de utrymmen som Bäck föreslår, som nuvarande omklädningsrum och duschar.

I motsats till Bengt Bäck tror vi inte heller att kostnaderna för parkering och infrastruktur då försvinner. Redan i dag är idrottshusets parkering ofta fullsatt. Oavsett placering kommer en ny simhall att tre- eller fyrdubbla antalet besökare och därmed mångdubbla parkeringsbehovet.

Slutsatsen att en stadsarkitekt skulle ha styrt upp arbetet med simhallens konstruktion, anbud och upphandling tror vi bygger på en missuppfattning. Det är inte riktigt den tjänstens ansvarsområde.

Tekniska nämnden har nu beslutat om entreprenadformen totalentreprenad i samverkan. Med vår samlade kunskap om att driva projekt anser vi att det är den mest förnuftiga upphandlingsformen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingvar Magnusson (Nystart Enköping)