Insändare Mens är en del av många kvinnors och unga tjejers vardag. Trots det har det ofta tabubelagts. Att ha mens är också relativt dyrt. Vänsterpartiet i Region Uppsala har därför motionerat om försök med kostnadsfria mensskydd på regionens ungdomsmottagningar.

Vi ser flera positiva effekter med att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd till ungdomar. Det hjälper unga som inte har råd med mensskydd och idag kanske drar sig för att idrotta eller gå till skolan när de har mens. Det finns en hälsoaspekt i att kunna byta mensskydd tillräckligt ofta. Dessutom skulle utdelning av gratis mensskydd underlätta för unga att söka sig till ungdomsmottagningen.

Därför är det synd att den blågröna majoriteten i regionstyrelsen, där alla allianspartierna och Miljöpartiet ingår, valde att avslå vår motion.

I Österåker, där kommunen införde gratis mensskydd på ungdomsmottagningen för ett år sedan, har ett liknande försök bedömts framgångsrikt och permanentats. Där har ett uttalat mål varit att få kontakt med unga som vanligen inte besöker ungdomsmottagningen. Satsningen på gratis mensskydd har också gjort att man nått en ny grupp yngre tjejer, vilket ses som positivt.

De blågröna menar att det skulle bli för resurskrävande med rådgivning till dem som kommer till ungdomsmottagningen för att få mensskydd. Vi anser tvärtom att det är en viktig uppgift för ungdomsmottagningarna att ge råd kring menstruation och mensskydd. Var ska unga tjejer annars vända sig med frågor kring mens och kroppen?

De blågröna för att kostnaderna kan drivas upp om besökare från andra län utnyttjar erbjudandet. Barn och tonåringar skulle alltså, enligt den blågröna majoriteten, vallfärda till vårt län för gratis mensskydd. Det är en rolig tanke, men vi tror att den farhågan är överdriven. Den som har resurser att resa hit från andra län väljer nog det billigare och enklare alternativet att köpa mensskydd på hemmaplan.

Många unga får mensskydd av sina föräldrar. Många kan även vända sig till dem eller andra vuxna i deras närhet för råd och frågor. Då väljer man troligen de alternativen i första hand.

Men för unga som växer upp i ekonomisk utsatthet, där det inte finns pengar till tamponger varje månad, kan gratis mensskydd göra att de vågar vara med på skolidrotten. För tjejer som lever i kontrollerande familjer, kanske med hedersproblematik, innebär det större frihet att få skaffa mensskydd själv på ungdomsmottagningen och även få möjlighet till råd kring exempelvis preventivmedel. Kontaktytan mot ungdomsmottagningen, som gratis mensskydd innebär, kan också göra att tröskeln blir lägre för unga som annars inte skulle gått till ungdomsmottagningen att söka sig dit för annan rådgivning. Det är det inte bara värdefullt för den enskilda individen. På sikt sparar den typen av förebyggande arbete pengar för regionen.

När regionfullmäktige samlas i Enköping 24 april kommer de blågröna partierna att få chans att tänka om. Då kommer vi att yrka att ett försök genomförs på ungdomsmottagningen i Enköping, med en satt budget och bestämt tidsplan, och gärna i samarbete med Enköpings kommun. Då kan de blågröna känna sig lugna att kostnaderna inte kommer att skena. Vi i Vänsterpartiet har en stark tilltro att försöket kommer att bli lika lyckat som i Österåker, och att fler partier kommer att stödja en utökning till andra kommuner i länet när de goda resultaten visas upp.

Låt Enköping visa vägen i en viktig fråga om feminism, jämlikhet och hälsa.