Gör om, gör rätt för Träffpunkterna

11 september 2019 06:30

”Ett Sverige för äldre En värdig ålderdom. Sveriges äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro inför att bli gamla på grund av brister inom omsorgen."

Känner du igen de orden, Kristjan Valdimarsson, SD:s ordförande i Enköping? Tycker du att ni lever upp till ert partiprogram genom att avgöra Träffpunkternas icke vara med er utslagsröst? Det tycker inte jag.

Men ni är inte ensamma om diskrepansen mellan ord och handling i ett parti. ”Att bryta ensamhet är ett politiskt ansvar. Ofrivillig isolering är ett av de värsta straff vi människor kan tänka oss. Den bryter ned oss..” skriver 3 Liberaler: Lina Nordquist riksdagsledamot, Barbro Westerholm riksdagsledamot och Anna Starbrink sjukvårdspolitisk talesperson i ett tungt inlägg på EPS insändarsida den 17/8. De avslutar med orden: ”Ensamhet är farlig, så som förtroendevalda är det vårt ovillkorliga ansvar att bryta den. Ensamma människor har inte tid att vänt.” Liberalerna i Enköping röstar bort våra Träffpunkter.

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 är beräknad till 837,6 miljoner. Genom att lägga ner Träffpunkterna, sparar man in aktivitetsledarnas löner, 3,9 miljoner. ”Peanuts”!

Men personalen blir inte uppsagd utan ska enligt uppgift erbjudas ”annan verksamhet”? Hokuspokusspara! Självklart ökar ovissheten ledarnas oro att bli arbetslösa och vilken nämnd får nöjet att - utöver sitt eget sparkrav - överta VONs?

Kunskap i ekonomi förefaller begränsad i kommunstyrelsen. Det sjuka kommunhuset med dubbla kostnader för rivning plus hyra för externa arbetsplatser vittnar om det. Och Joar Blå?

Underhåll är inget man prioriterar. Men inte bara byggnader kräver underhåll, det gör även människokroppar, i synnerhet de äldre. Fysiskt underhåll av kroppen är en stark trend i hela det nutida samhället, vilket tycks ha undgått våra makthavare. Det är exakt vad vi praktiserar.

Emellertid har vi har ”friskförklarats” av både ordförande Smedlund och VON-ordförandeMyrsell och är inte i behov av Träffpunkter! Vilka kvalifikationer har ni för att bedöma vår hälsa? Man behöver inte vara frisk för att man inte är beroende av rullator. (Jag har frikort på Lasarettet). I stället för att beröva oss möjligheten till träning och ovärderlig social samvaro, borde ni tacka oss för att vi — så länge vi förmår — själva sköter vårt fysiska underhåll! Det är nämligen god ekonomi för er, att vi håller oss i form så länge som möjligt och inte kommer att ligga kommunen till last.

Gör om. Gör rätt!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Frostell