Insändare De borgerliga partierna har nu börjat leverera vallöften. Deras stora vallöfte verkar vara olika styrmodeller och administrativ personal. Vad de vill med fritiden och föreningslivet i Enköping är höjt i dunkel.

Under de senaste åren har Socialdemokraterna storsatsat på idrottslivet i Enköping.

Vi har byggt en idrottshall, en ishall och tagit det första spadtaget för ett nytt badhus i Enköping. Dessutom har vi öppnat två fritidsbanker för utlåning av sportmaterial.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda. Vi ser frånvaron av visioner och idéer för idrottslivet hos de borgerliga partierna och ser att detta val, som i så många frågor, blir ett ödesval om idrotten! Vi vill fortsätta förbättra förutsättningarna för Enköpings föreningsliv.

Därför vill socialdemokraterna de kommande åren:

– Fortsätta arbetet med det idrottspolitiska programmet.

– Bygga en konstgräsplan i Fjärdhundra – för att stötta landsbygdens fotbollslag.

– Satsa på mer fysisk aktivitet i skolan.

Vi vet att det är viktigt att satsa på idrotten och föreningslivet för att det är på idrottsplanen som vi är bäst på integration och det är i gemenskap som vi motar bort den psykiska ohälsan. Det är så vi bygger ett Enköping för alla!