Dags att införa screening för tarmcancer

9 september 2019 06:30

Varje år insjuknar cirka 6000 personer med cancer i tjock- eller ändtarmen i Sverige. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor (efter prostata- och bröstcancer). 5 procent av befolkningen kommer att drabbas under livet. När den upptäcks vid ett tidigt stadium är femårsöverlevnaden 90 procent, att jämföra med bara 10 procent om cancern upptäcks i ett sent skede. Bästa sättet att ställa diagnosen är med hjälp av en kameraundersökning av tjocktarmen (koloskopi).

Vid screening för tjock- och ändtarmscancer minskar risken för ett framtida insjuknande och cancer upptäcks tidigt. Detta sker genom att man i samband med koloskopin tar bort förändringar i tarmen som obehandlade kan utvecklas till cancer. En fullt utbyggd screening kan rädda cirka 300 människoliv varje år i Sverige.

EU gick ut med en rekommendation redan 2003 om screening. I Stockholm har screening pågått sedan 2008 men övriga Sverige har ännu inte infört detta. Socialstyrelsen och Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) rekommenderar nu att allmän screening för tarmcancer i Sverige bör starta hösten 2019. Screening ska utföras med test av blod i avföringen vartannat år i åldrarna 60-74 år. Vid blod i avföringen utförs en koloskopi.

Endoskopiverksamheten är på många sjukhus i Sverige hårt ansträngda vilket resulterar i ökande väntetider för en undersökning. En förutsättning för att starta screeningverksamhet är att det görs en inventering av tillgängliga resurser och investeringar i personal, lokaler och utrustning.

Ett flertal hälsoekonomiska studier har visat att det sker en initial kostnadsökning vid införande av screening men att man efter cirka fem års tid istället börjar se en kostnadsminskning tack vare ett minskande insjuknande i tjock- och ändtarmscancer.

Samtliga hälso- och sjukvårdsledningar och sjukvårdsansvariga politiker i Uppsala-Örebroregionen måste snarast fatta ett beslut om införande av tarmcancerscreening för att möjliggöra start snarast möjligt.

Stefan Willmarsson, överläkare, kirurgkliniken Centralsjukhuset, Karlstad, Uppsala-Örebroregionens representant i Nationella implementeringsgruppen för Tjock- och ändtarmscancerscreening, Nils Nyhlin, docent/överläkare, medicinkliniken Universitetssjukhuset Örebro, Märit Larsson, överläkare, medicinkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Daniel Sjöberg, överläkare, medicinkliniken Falu lasarett, Michael Wagner, överläkare, medicinskt ledningsansvarig endoskopiavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Oskar Vandell, överläkare, kirurgkliniken Gävle sjukhus, Haile Matheme, docent/klinikchef, kirurgkliniken Västmanlands sjukhus, Västerås

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!