Insändare Det är med stor besvikelse jag läser lördagens artikel om att det inte blir någon skejtpark nu heller, trots donationer från Parkstiftelsen.

Åter igen bevisar SNE sin oförmåga att komma till beslut. Det enda man åstadkommit under mandatperioden är att fördubbla kostnaden för en redan beslutad ishall och besluta om en ny idrottshall som är totalt felplacerad. För sent och för klent är SNE:s kännetecken.

Bygget av en skejtpark har diskuterats länge och föreningen Extremsport har under tre år kämpat med kommunen och inget har hänt. Nu när Parkstiftelsen valt att bidra med pengar borde det inte vara så svårt att komma till skott.

En skejtpark är relativt billig att bygga och driftkostnaderna är mycket låga jämfört med andra typer av anläggningar.

Intresset är stort bland barn, ungdomar och unga vuxna, så flera anläggningar bör planeras, en större i centralorten och några enklare runt om i kommunen.

Moderaterna vill bygga en skejtpark nu!