Brist på ansvarär inte demokrati

10 juli 2019 06:00

I Enköping är det Sverigedemokraterna som fäller avgörandet i frågor där vi inte lyckats skapa majoritet, ofta har den styrande moderatledda minoriteten inte ens bemödat sig om att hitta kompromisser utan tar hellre en omröstning där man får stöd av SD.

Någon kanske tycker det är en del av demokratin andra menar att det är brist på ansvarstagande.

I förhandlingarna efter valet kom de demokratiska partierna överens om att den gruppering som kunde samla flest mandat, SD oräknat, skulle få bilda kommunledning. Tanken var att införa ett beslutsfattande som inte inkluderar SD, i dag ser vi hur det blev.

I upplevelsenämnden och nu senast i vård- och omsorgsnämnden, firar den styrande minoriteten seger efter seger då man med stöd av SD fullföljer sina neddragningar i den kommunala välfärden.

Konstgräsplan i kransorten är stoppad, biblioteket i Fjärdhundra ska inte renoveras, omvårdnadsboendet Malin läggs ner och även träffpunkterna för våra äldre. Allt är resultatet av SD:s röster och moderatstyrets sätt att agera.

Jag vill därför fråga politikerna från centerpartiet, miljöpartiet och liberalerna:

Hur kommer det sig att era tre partiet hellre låter SD avgöra Enköpings framtid än att kompromissa med oss socialdemokrater?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sverre Ahlbom (S)