Insändare Dagligen överöses vi med olika förvaltningars förslag till nedskärningar. Förslag som generellt hittills drabbat de som redan ligger ned och som har svårt att göra sin röst hörd.

I det ena fallet finner vi många förslag om nedskärningar som främst drabbar äldre och funktionsnedsatta. Förklaringen är då att man från förvaltningen fått direktiv om att så långt det går skära i verksamheter som inte är lagstadgade för kommunen och som borde tillkomma annan tex region eller frivilligorganisationer.

Någon konsekvensutredning har inte redovisats. Hur drabbas t.ex hemtjänsten om syn- och hörselinstruktören förevinner?

Nästa förvaltning på tävlingsbanan om duktigast i nedskärningsklassen är upplevelseförvaltningen.

Här föreligger uppenbarligen andra direktiv. Bibliotekets verksamhet skall begränsas plus att det tidigare flaggats om ett par tjänster på kulturen. Bibliotekets verksamhet är väl nästan den enda verksamheten inom upplevelseförvaltningen som är lagstadgad.

Det föreligger uppenbarligen olika direktiv från de olika nämnderna till sina förvaltningar.

Även om det finns ett KF beslut om att inriktningen främst skall vara mot barn och ungdom så behöver det per automatik inte innebära att kulturområdet av verksamheten måste ensidigt drabbas. Många barn och unga har ett gediget intresse för musik, teater med mera. Alla vill inte idrotta och många kan inte på grund av funktionsnedsättning.

Den fundering som infinner sig är:

Vilka nedskärningar kommer upplevelseförvaltningen att föreslå för idrottsområdet, som är likvärdiga med de inom kulturområdet?