Är det möjligt att driva Akademiska sjukhuset utan att det går back? Den frågan ställde UNT:s reporter Elin Sandow och P4 Upplands reporter Christer Engqvist till politikerna i regionen. Alla politiker svarade ja.

Ett ämne som togs upp som ett problem kring driften av Akademiska sjukhuset var villkoren för personalen som arbetar där.

– Grundorsaken är att vi har dålig personalpolitik, säger Malin Sjöberg Högrell (L).

– Senaste åren har det varit ett eskalerande problem med personalförsörjningen. Man har satt sjuksköterskor åt sidan och fyllt platserna med hyrpersonal, säger Stefan Olsson (M).

Vänsterpartiets Neil Ormerod menade att en skattehöjning skulle gynna personalen på Akademiska sjukhuset.

– Arbetsmiljön måste bli bättre så att folk inte behöver jobba häcken av sig för att klara dagen. Vi vill satsa på vården och då behöver skatterna höjas.

En lyssnarfråga som kom in under debatten handlade om hur politikerna ska locka ny personal att vilja arbeta på Akademiska sjukhuset och hur man ska få befintlig personal att stanna kvar.

– Personalen måste ha större möjlighet att komma med synpunkter hur det ska vara. Vi vill införa en bonus för de som är trogna och har jobbat länge. Men det kräver resurser, inte skattesänkningar, säger Börje Wennberg (S).